Dansk KonjunkturBarometer

Opfattelsen af moderat vækst i dansk økonomi er det seneste år især blevet understøttet af vækst i beskæftigelsen. Men den seneste måned er der kommet mere offentlig fokus på, at væksten i beskæftigelsen ikke afspejler underliggende økonomisk vækst, men generelt lavere produktivitet. De seneste data fra Danmarks Statistik for antal lønmodtagere viser, at jobvæksten nu bremser op. DS skriver, at ”der var 1.500 flere lønmodtagere i januar 2016 end i måneden før. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. Stigningen er noget lavere end den gennemsnitlige månedlige stigning over de foregående 12 måneder, som var på 3.500 lønmodtagere. 2.630.400 personer havde et lønmodtagerjob i januar. Der er dermed 89.700 flere lønmodtagere end i foråret 2013, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen begyndte at stige, men der er 89.400 færre, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i 2008.”

Tallene viser at beskæftigelsen særligt ligger inden for byggeri og anlæg samt serviceerhverv, som eksempelvis rengøring. Ifølge DS’ konjunkturbarometer for byggeri og anlæg angives nu produktionsbegrænsninger på grund af manglende arbejdskraft: ”Mangel på efterspørgsel angives som en produktionsbegrænsning af 22 pct. mod 27 pct. i marts 2015. Andelen af virksomheder, der peger på mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning, er i marts på 15 pct., hvilket er omtrent dobbelt så højt som i marts 2015, hvor tallet var 8. (…) I ikke-sæsonkorrigerede tal ligger bygge- og anlægssektorens forventninger til de kommende tre måneders beskæftigelse på nettotallet 23 i marts mod 6 i marts sidste år. Der er positive forventninger til beskæftigelsen i alle branchegrupper. Det samme gælder forventningerne til omsætningen, der samlet ligger på nettotallet 24 mod 7 i marts sidste år.”

For serviceerhvervene synes væksten i lønmodtagere at ligge inden for erhverv med lave indkomster. Erhvervstilliden inden for service har de seneste måneder vist en stabil til negativ udvikling, viser DS’ konjunkturbarometer: ”Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhverv er stort set uændret i marts med 8 mod 9 i februar. De seneste måneders høje niveau fastholdes. Branchegrupperingen rengøring og anden operationel service markerer sig med positive tal, men også med arbejdskraftmangel.”

DS’ ledende indikator viser også en flad tendens for industrien: ”Flad tendens i industriens konjunkturindikator. Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er steget til minus 5 i marts fra minus 7 i februar. En opadgående tendens siden december 2014 synes afløst af en vandret tendens over det seneste halve år. Indikatoren er båret oppe af produktionsforventninger, mens ordrebeholdning og færdigvarelagre trækker ned.” Der er altså indikationer på, at industrien i stigende omfang producerer til lager, hvilket kan blive forstærket med opbremsningen i den internationale økonomi.

Med til at præge danskerne forbrugertillid, som i bedste fald kan kaldes flad, har muligvis været opbremsningen i huspriserne. Men de seneste data fra Homes husprisindeks viser, at priserne måske igen er begyndt at stige.