Den nyoprettede Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, EFSI, som er en del af kommissionens store vækstplan, har gennemført sit første initiativ i Danmark, oplyser Erhvervs- og Vækstministeriet: ”Med garantiaftalen, der er underskrevet af EIF og Vækstfonden, får Vækstfonden over de næste to år mulighed for at yde kautioner for op til 270 mio. kr. til små og mellemstore danske virksomheder. Kautionerne bliver mulige via en garanti fra EIF under COSME-programmet med finansiel støtte fra Europa-Kommissionen. Med de øgede midler forventer Vækstfonden at kunne nå cirka 250 virksomheder. (…) Aftalen er indgået i regi af den nyoprettede Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som administreres af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), og som samler de økonomiske tiltag i Europa-Kommissionens investeringsplan.”