Økonomisk Ugebrev har fået forelagt dokumentation for, at bestyrelsesformand i Forenet Kredit, Nina Smith i flere tilfælde via sociale medier har henvendt sig til personer, som ikke i forvejen har nogen relation til hende.

Der er tale om opfordringer til at blive venner på Linkedin, med henblik på at få hjælp ved det kommende repræsentantskabsvalg. De mystiske uopfordrede henvendelser har fået Økonomisk Ugebrev til at spørge Nina Smith direkte, om hun i den forbindelse har fået assistance fra Forenet Kredit/Totalkredit til at finde navne på medlemmer af Totalkredit/ Nykredit.

Konkret har Økonomisk Ugebrev stillet hende følgende spørgsmål: ”Kan du bekræfte, at du via Linkedin tager kontakt til personer i dit valgområde, som er valgberettigede til det kommende repræsentantskabsvalg? Hvor mange har du på den måde med kontaktet via venneanmodning på Linkedin/Facebook og med henblik på at ”informere”om valget.

Nina Smith har i sin delvise besvarelse betinget sig, at hendes svar bringes fuldt ud:

”I 2019 foregår valgkampe i høj grad på de sociale medier. Det kan selv en professor se. Derfor har jeg naturligvis brugt mit netværk på de sociale medier i stor udstrækning til at fortælle om valget og til at føre valgkamp. Jeg har ligesom andre kandidater brugt virkelig meget af min egen fritid og egne ressourcer de seneste måneder på at stemme dørklokker og bruge de sociale medier, og jeg har absolut ikke fået hjælp af andre til dette arbejde, udover min egen familie og private venner.”

Økonomisk Ugebrev har fået forelagt flere eksempler på vennehenvendelser fra Nina Smith til personer, som hun ingen som helst forbindelse har haft til tidligere. Økonomisk Ugebrev er i besiddelse af dokumentationen. Men personerne ønsker at være anonyme.

Fra Foreningen Fair Bidragssats siger Chresten Ibsen, at Nina Smiths henvendelse direkte til foreningens medlemmer i det østjyske valgområde giver stærk mistanke om, at hun har fået deres navne og låntagertilhørsforhold et eller andet sted fra.

”Det ville naturligvis være et groft misbrug af sin position i Forenet Kredit, hvis Nina Smith i kraft af sin formandspost har skaffet sig adgang til medlemsbasen – og på det grundlag henvendt sig til låntagere, for at fiske stemmer. Så det kan jeg næsten ikke tro, og vi har heller ikke noget beviser på, at det er sket sådan. Men jeg kan ikke frasige mig en vis mistanke om, at nogen har hjulpet hende med at finde frem til de relevante låntagere. Ellers skulle hun jo skyde med spredhagl i hele det østjyske område med henvendelser til alle og enhver. Og så desperat er hun vel heller ikke.”