Nabolandets valuta har i en lang periode været holdt i skak af en aggressiv Riksbank, der har sænket renten flere gange, og som virker fast besluttet på at undgå en alt for stærk valuta.

Det sker i et forsøg på at få inflationen opad, og her vil en SEK-styrkelse trække den anden vej. Men Nordea peger på, at balancen blandt de skes medlemmer af Riksbankens rentekomité nu er ved at tippe. Således var der i februar fire af seks medlemmer, der stemte for at sænke renten, men nu har en af de fire givet udtryk for, at han ikke kan se sig selv stemme for yderligere rentenedsættelser.

Nordea peger da også på, at der ikke er noget andet i de svenske nøgletal end lige præcis inflationen, der taler for yderligere mulige rentenedsættelser. Således var BNP-væksten i fjerde kvartal 2015 oppe på en årsvækst på imponerende 4,5 procent. Også huspriserne og kre- ditvæksten udvikler sig positivt. Men der er altså stadig bekymring over inflationen. Men hvis Riksbanken fremover afviser yderligere rentenedsættelser, kan det ifølge Nordeas vurdering betyde, at SEK kan bevæge sig ud af det fastlåste handelsinterval, der har været det seneste halvandet år. SEK bevægede sig en del torsdag sammen med en række andre valutaer oven på ECB-mødet. Før EUR-styrkelsen torsdag eftermiddag lå SEK faktisk på det stærkeste niveau mere end en måned.

EUR/USD stadig i snævert interval

EUR/USD ligger midt i det vandrette interval 1,050-1,144, og selvom det virker som en neutral placering, hæfter vi os ved, at EUR/USD har ligget under 200 dages glidende gennemsnit (p.t. i 1,104) siden oktober 2015. I februar var der ganske vist et forsøg på at komme forbi denne grænse, men forsøget varede kun i tre uger, inden EUR/USD igen blev sendt ned under 200 dages glidende gennemsnit. Det indikerer at euro/dollar-forholdet på lidt længere sigt stadig hælder til fordel for dollar. Som en efterreaktion på ECB-mødet brød EUR/USD dog op gennem 200 dages glidende gennemsnit torsdag eftermiddag, men holder sig stadig i det brede interval.