Har vi set den historiske bund i byggerenten?

For nogle uger siden nåede vi historisk lave effektive renter på 30-årige realkreditobligationer. De nye 30-årige realkreditobligationer med en nominel rente på 2,5 % toppede i 98,4, men er senest faldet over ét kurspoint. Spørgsmålet er, om vi har set bunden på den effektive rente i denne omgang? Jeg har i flere måneder fastholdt, at omlægning fra korte boliglån med variabel rente burde afvente udstedelsen af 2,5 % lån med en markedskurs omkring kurs 98-99. Der har vi været nu. Derfor er det min holdning, at man bør slå til nu. Det er nemlig tvivlsomt, om den effektive rente overhovedet kommer derned igen den næste menneskealder.

Likviditetsudpumpning i Europa
Nu er den europæiske centralbank angiveligt hoppet med på vognen med likviditetsudpumpning i stor stil, gennem det udmeldte opkøbsprogram af obligationer. Effekten på inflationsforventningerne, sammen med forventninger om mere solid økonomisk vækst i USA, har på det seneste givet et løft til den
amerikanske obligationsrente. Men hvad vigtigere er, så er inflationsforventningerne i Europa også blevet øget, selv om de seneste data for inflationen fra Eurostat slet ikke trækker i den retning. Den såkaldte Euro Inflation Swap, som er baseret på de fremtidige inflationsforventninger, er de seneste uger, efter ECB’s seneste melding, tippet gevaldigt i vejret. Der synes nu at ske et opgør med det seneste års faldende tendens i inflations-swap’en. (VÆLG 3 MDR. TIDSHORISONT) Som bekendt peger de seneste inflationstal ikke i retning af stigende priser. Seneste data fra Eurostat viser, at forbrugerpriserne det seneste år kun er steget 0,3 %, og tendensen er klart faldende.

Højeste inflation i 28 måneder

Andre mener dog noget andet: ECRI i USA påpeger i en aktuel analyse, at analysehusets indikator for europæisk inflation nu er på det højeste niveau i 28 måneder. ”Inflation pressures in the euro zone have risen to a 28-month high, suggesting prices may rise faster than in recent months, an indicator designed to forecast cyclical trends showed on Friday. The Eurozone Future Inflation Gauge (EZFIG), published by the Economic Cycle Research Institute, rose to 97.4 in July from 96.6 in June,” oplyser ECRI. Nordea skriver i en analyse omkring den seneste udvikling i Euro Inflation Swaps, at ”since the depths of late August, the HICPxT inflation swap market has rebounded quite significantly. That goes essentially for the entire curve, from the September fixing (which
have moved from 0.1% mid-August to now 0.23%) to the critical 5Y5Y inflation swap, cf. chart below. In what now can be seen as a firm preamble to the ECB easing measures last Thursday, the inflation swap market – and in particular the singledout 5Y5Y inflation swap – bought the tone from Draghi at Jackson Hole (from Monday August 25th) and has rebounded to just over 2%.” Videre hedder det: “The 5Y inflation swap has rebounded even stronger, almost 25bps since mid-August in what is in essence at least a consistent move. It’s consistent because if the initiated ECB initiatives will bring inflation, the horizon should be within the next say 2 years. As such, longer term expectations should react (…).” Handelsbanken sår i den seneste Makroøkonomiske Ugefokus tvivl om, hvor stor den likviditetsmæssige udpumpning i realiteten bliver fra ECB: ”Markedsdeltagernes forventninger til ECB’s lempelsestiltag har fortaget sig lidt. I et lækket fransk-tysk dokument afviser de to regeringer angiveligt at stille statsgarantier for asset backed securities (ABS) i ECB’s ABS-opkøbsprogram, som ECB ellers har lagt op til. Samtidig har flere ECB-folk været på talerstolen i løbet af ugen, og de mest interessante udtalelser kom fra Mersch. Han sagde, at det annoncerede ABS-opkøbsprogram ikke kan sidestilles med egentlige kvantitative lempelser, og heller ikke skal ses som ouverturen til en kvantitativ lempelsesopera.