Kommentar:  Den danske stat har mandag gennemført endnu et katastrofalt frasalg, denne gang af Vest Jysk Bank, hvor milliarder af skatteyderkroner kastes i grams.

Tidligere er det sket med DONG Energy, hvor frasalg af aktiviteter og gældsreduktion for længst var lagt tilrette da det statslige energiselskab blev solgt til private investorer, blandt andet ATP og Goldman Sachs.

Før dette stod statsselskabet Finansiel Stabilitet bag  lukning af Amagerbanken. En lukning, som i en advokatundersøgelsen er blevet kaldt “unødvendig”. Her blev milliarder af offentlige kroner også spildt

 

Som det fremgår af nedestående pressemeddelelse fra finansministeriet, har staten fået 123 mio. kr. ud af salget af 81 procent af aktiekapitalen i Vestjysk Bank, som pt. har en børsværdi på 2,25 mia. kr. med den aktuelle kurs på 15.

Hertil kommer de nye investorer med nye aktiekapital på 745 mio. kr. og efterstillet kapital på op til 375 mio. kr. altså en samlet “købspris” på ca  1,2 mia. kr. for 81 procent af aktiekapitalen.

 

Hvis staten – og Vestjysk bank- havde gennemført en udvidelse af aktiekapitalen – eksempelvis til en 50 procent rabat i forhold til den aktuelle børskurs – altså til 7,5 kr. skulle der være udstedt og solgt ca. 150 mio nye aktier.

 

Hvis det antages, at aktiekursen herefter ville holde uændret – på 7,5 kroner – ville statens 120 mio aktier være ca. én milliard kroner værd

 

Hvad den nye kurs skulle være ville være efter en balancering er usikkert: På den ene side ville kapitaltilførslen  tage konkursrisikoen ud af aktien.  På den anden side skulle flere aktier deles om overskuddet.

 

I 2016 var basisoverskuddet i VestJysk bank før nedskrivninger på præcis 500 mio. kr. dvs. når banken får normaliseret tabssituationen, hvilket burde være indenfor rækkevidde med bedringen i dansk økonomi og landbruget, vil overskuddet før skat løbe op i op mod 400 mio. kr.

 

Med opsparede skattemæssige underskud, skal banken ikke betale skat de første mange år.

 

Med en børskurs på 7,5 kr. og  ialt 300 mio. aktier, ville den samlede børsværdi være 2,2 mia. kr. – altså stort set som i dag.

 

Med et overskud på 400 mio. kr. svarer det til, at aktieprisen ville være fem gange overskuddet (p/e værdi på fem), hvilket skal sammenholdes med en p/e værdi for andre mellemstore banker på ca. 10.

 

Ved salg af nye aktier ville der være basis for en betydelig upside fra kurs 7,5 kr. – også for de aktier, staten måtte beholde, altså måske op mod kurs 15.

 

Der er ikke noget at sige til, at gruppen af store investorer nu i samlet folk kaster sig over statens udslagstilbud.

 

De står til at score en samlet gevinst på mindst et par milliarder kroner de næste år.

 

men det koster også skatteyderne mindst 800 mio. kr. i tab lige nu – og muligvis meget mere på den lidt længere bane.

—————————————————————-

Meddelelsen fra Finansministeriet:

 

Staten indgår aftale om salg af sine aktier i Vestjysk Bank

 

Den danske stat har i dag indgået en betinget aftale om et salg af sine aktier i Vestjysk Bank til en investorgruppe af danske fonde og finansielle investorer for i alt 123 mio. kr.

 

Aftalen udgør en stabil og langsigtet løsning for Vestjysk Bank, som med de nye investorer får tilført 745 mio. kr. i ny egenkapital. Derudover tilføres yderligere efterstillet kapital i størrelsesordenen 300-375 mio. kr.

Aftalen med investorgruppen betyder, at der endelig er fundet en langsigtet og holdbar løsning for Vestjysk Bank. Bankens fremtid har i mange år været uvis, men nu kan kunder og aktionærer glæde sig over, at deres bank kan fortsætte som selvstændigt pengeinstitut og fortsætte med at gøre gavn i lokalsamfundet, siger finansminister Kristian Jensen.

Aftalen indebærer, at en investorgruppe bestående af Nykredit, Maj Invest, Arbejdernes Landsbank, AP Pension, Novo A/S, C.L. Davids Fond og Samling, ISP Pension og Vestjylland Forsikring køber statens (Finansministeriets og Finansiel Stabilitets) aktieandel på 81,47 pct. i Vestjysk Bank og i forlængelse heraf skyder ny privat kapital i banken.

Prisen for både statens aktier, samt de aktier der udstedes i forbindelse med kapitaludvidelsen, er 1 kr. pr. stk.

Salget af statens aktier i Vestjysk Bank til investorgruppen gennemføres ved et frivilligt offentligt købstilbud til alle Vestjysk Banks aktionærer. Salget er således betinget af, at der ikke fremsættes et økonomisk mere fordelagtigt tilbud for staten inden for den periode, hvor købstilbuddet løber. Købstilbuddet løber i 4 uger fra fremsættelsesdatoen.

Efter gennemførsel af aftalen vil Vestjysk Bank indfri den statslige hybridkapital, som stammer fra Kreditpakken i 2009. Hybridkapitalen beløber sig pr. dags dato til ca. 316 mio. kr. Indfrielsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Med salget af aktierne har staten samlet set tabt ca. 1,4 mia. kr. på sit ejerskab af Vestjysk Bank-aktier. Staten har imidlertid siden 2009 haft rente- og provisionsindtægter fra Vestjysk Bank på ca. 1 mia. kr. Desuden skal tabet ses i sammenhæng med det samlede regnskab for bankpakkerne, som skønnes at have givet staten et overskud på i størrelsesordenen 17 mia. kr.

Banken har under og efter finanskrisen lidt store tab på sine udlån, hvilket har resulteret i en kapitalmæssig underdækning i forhold til Finanstilsynets krav. Med kapitaludvidelsen fra de nye investorer vil Vestjysk Bank fremadrettet få en solid kapitalstruktur på niveau med sammenlignelige banker. Dermed sikres bankens langsigtede levedygtighed på markedsmæssige vilkår.

Aftalen er betinget af forskellige myndighedsgodkendelser, bl.a. fra Finanstilsynet. Herudover er aftalen medvirkende til afslutning af Vestjysk Banks statsstøttesag, der har verseret siden 2012, og er derfor betinget af Europa-Kommissionens godkendelse. Endelig er aftalen betinget af Folketingets Finansudvalgs godkendelse.

DEL