Hele 23 af de 40 største banker måtte i 2015 notere fald i deres forrentning af egenkapitalen. Kun fem forrenter kapitalen over 10 procent mod otte i 2014. Indtjeningen koncentreres især i større banker. Tal for 2016 antyder fortsat pres på forrentningen.

De 40 største danske banker må konstatere en markant vigende forrentning af egenkapitalen for 2015. Den grundlæggende målestok for bankledelsers performance er dermed under pres. Tendensen varsler ilde for et 2016, hvor renteniveauet truer med at blive mindst lige så lavt, og hvor gebyr- og provisionsindtægterne fra formidling af realkreditlån og handel med værdipapirer med stor sikkerhed bliver lavere end i 2015. Især indtægter fra låneomlægninger var ekstraordinært stort sidste år.

 

Læs tema om rating af de 40 største banker i analysen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 15:

Top 40 BankRating 2016

Indhold i analysen:
1) Artikel: Jyske Bank den mest dynamiske bank i 2015
2) Artikel: De mest dynamiske bankledelser
3) Tabel: Top 5 Ranking (point)
4) Tabel: Bund 5 Ranking (point)
5) Artikel: Sådan har vi gjort (de ni målepunkter)
6) Tabel: Point på 9 målepunkter for 40 banker
7) Boks: Udlånsundersøgelse: Kreditvillighed bremser op
8) Artikel: Vigende egenkapital forretning varsler ilde 2016
9) Tabel:  Top 5 fremgang i egenkapital forretning
10) Tabel: Bund 5 Tilbagegang i egenkapital forretning
11) Artikel: banker halter med at skære i omkostninger
12) Tabel: Top 5 – fald i omkostningsprocent
13) Tabel: Bund 5 – stigning i omkostningsprocent
14) Artikel: Rentemarginaler presser bankers overskud
15) Tabel: Top 5 – stigninger i rentemarginaler
16) Tabel: Bund 5 – fald i rentemarginaler
17) Boks: Nationalbanken: Pres på marginaler
18) Stor tabel: alle data bag rating af de 40 største banker