Et nyt EU-direktiv, der skal stoppe skatteunddragelse, opererer blandt andet med at begrænse rentefradragsretten. Det møder stærk kritik fra FSR – Danske Reviorer. ”Det er FSRs opfattelse, at reglen i mange tilfælde vil medføre en væsentlig reduktion af selskabernes mulighed for at fradrage renteudgifter, hvilket kan være til skade for fremtidige investeringer. Ligeledes peger FSR på, at en nedsættelse af bundgrænsen til 1 mio. EUR vil være et stort tilbageskridt i forhold til gældende dansk lovgivning og vil medføre, at et betydeligt antal selskaber og koncerner fremover vil blive omfattet af rentefradragsbegrænsningen. For at hindre dette foreslår FSR, at direktivets bundgrænse hæves,” hedder det i høringssvaret fra FSR, der også er meget markant i kritikken af en generalklausul, som vil give” store retssikkerhedsmæssige bekymringer, idet en sådan vil skabe usikkerhed om, hvorvidt der kan støttes ret på ordlyden af lovgivningen.” Se også temaet i Økonomisk Ugebrev nr. 8.