Vismænds prognose om fortsat beskæftigelsesvækst er rent drømmeri

Kommentar:

I  det netop offentliggjorte oplæg fra de økonomiske vismænd forudses fortsat vækst i den danske beskæftigelse næste år, på trods af en accelererende europæisk opbremsning, som antageligt allerede har sat tysk økonomi i recession. Vismændene skriver, at eksporten fortsat udvikler sig positivt. Men helt nye data fra Danmarks Statistik viser faktisk, at eksporten bremser hårdt op. Samtidig har besæftigelsen i industrien ligget faldt de seneste måneder. Vores konklusion: Vismændenes skøn for beskæftigelsen vil stige næste år er det rene drømmeri uden nogen substans.

Fra Vismændenes diskussionsoplæg:

De svækkede globale vækstudsigter påvirker også Danmark, men gennemslaget har endnu været begrænset, blandt andet fordi eksporten har udviklet sig positivt. Væksten ventes at aftage fra omkring 2 pct. i 2019 til godt 1¼ pct. i 2020. Den lavere vækst forventes også at slå igennem på arbejdsmarkedet, hvor de senere års stigende pres skønnes at aftage, men beskæftigelsen vurderes også i 2020 at ligge omkring 20.000 personer over det skønnede strukturelle niveau, jf. tabel A

Læs også:  ZEW: Kraftigt fald i tysk erhvervstillid i februar

—————————

Fra Danmarks Statistik:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her