Corona: Danmark i overhalingsbanen, men nu testes kun meget syge

View image on Twitter

Lang vej til en simpel førstegangstest for syge danskere, som tilsyeladende skal være meget syge for at komme videre i systemet – man skal ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning have “besværet vejrtrækning” for at få en test, som ifølge   koster 3,35 euro.

Ifølge Sundhedsstyresens nye Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet fra 12. marts 2020

citat:

Telefonisk visitation i almen praksis
Patienter, både børn og voksne, med symptomer, der giver mistanke om COVID-19, skal praktiserende læger, akutklinikker, lægevagtsklinikker m.v., telefonisk med henblik på vurdering, hvis ikke bedres over flere dage deres symptomer forværres eller.

Den praktiserende læge skal telefonisk vurdere, om patienten skal henvises til sygehus med henblik på udredning for COVID-19 eller om patientens tilstand tillader at være i hjemmet. Dette gælder både for børn og voksne. Den praktiserende læge skal samtidig vurdere, om der kan være differential diagnostiske overvejelser, der gør at patienten skal henvises til sygehus på mistanke om anden sygdom.

Syg i hjemmet
Patienter, både børn og voksne, der vurderes at have lette symptomer svarende til mild forløb (se ovenfor), kan informeres om, at de kan blive hjemme, indtil de er symptomfri. Patienten skal altid informeres om at tage kontakt til den praktiserende læge igen såfremt der opstår forværring, manglende bedring af tilstanden eller der tilkommer generel påvirket almen tilstand.

Henvisning til sygehus
Kriterierne for henvisning til sygehus:
 Patienter med symptomer forenelig med COVID-19, der har svære symptomer herunder fx besværet vejrtrækning og påvirket almen tilstand.
 Patienter med symptomer forenelig med COVID-19, der over dage får tiltagende forværring af tilstanden.

Læs også:  COVID-19: Derfor skal vi ikke åbne grænsen til Sverige

Udredning på sygehus for COVID-19
Ved udredning for COVID-19 på sygehus skal der foretages en klinisk vurdering af patienten, herunder
en vurdering af symptomer på COVID-19.
Der skal i forbindelse med den kliniske vurdering foretages relevant differentiel diagnostisk udredning
for andre tilstande f.eks. akutte infektioner som bakteriel meningitis, exacerbation i KOL, etc., som kræver livsvigtig behandling, og der skal desuden foretages relevant laboratoriediagnostik.
Hvis der efter klinisk vurdering fastholdes mistanke om COVID-19 gennemføres testning for SARSCoV-2, jf nedenstående.
Laboratoriediagnostik skal udføres på materiale fra øvre eller nedre luftveje, alt efter hvor patienten har
symptomer. De vil sige svælgpodning ved øvre luftvejssymptomer og trakealsekret ved nedre luftvejssymptomer.

 

Citat:

Udredning på sygehus for COVID-19
Ved udredning for COVID-19 på sygehus skal der foretages en klinisk vurdering af patienten, herunder en vurdering af symptomer på COVID-19. Der skal i forbindelse med den kliniske vurdering foretages relevant differentiel diagnostisk udredning for andre tilstande f.eks. akutte infektioner som bakteriel meningitis, exacerbation i KOL, etc., som kræver livsvigtig behandling, og der skal desuden foretages relevant laboratoriediagnostik.
Hvis der efter klinisk vurdering fastholdes mistanke om COVID-19 gennemføres testning for SARSCoV-2, jf nedenstående.

Laboratoriediagnostik skal udføres på materiale fra øvre eller nedre luftveje, alt efter hvor patienten har symptomer. De vil sige svælgpodning ved øvre luftvejssymptomer og trakealsekret ved nedre luftvejssymptomer.

Læs også:  Ugens Vigtigske danske og internationale nøgletal

Citat – tre sygdomsforløb

Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:
Mildt forløb, som forekommer hos størstedelen af de smittede: Ovenstående symptomer forsvinde spontant i løbet af 4-6 dage og personen anses derefter for at være klinisk rask, og uden risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. I dette forløb vil der sjældent være behov behandling fra sundhedsvæsenet.

Moderat alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): På 4.-7. dagen efter de første symptomer fra øvre luftveje, begynder patienten at klage over åndenød. Samtidig forværres hoste, og feberen kan stige. De nedre luftveje inddrages og der tilkommer lungebetændelse med behov for understøttende behandling i form af ilt- og væskebehandling. Der er behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig igennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit.

Alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): Denne gruppe af patienter ligner de patienter med moderat alvorligt forløb, men adskiller sig fra denne gruppe ved, at patientens lungebetændelse fortsat forværres over de følgende 2-4 dage. For sådanne patienter vil behovet for supplerende iltbehandling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling. Dette er naturligvis en alvorlig tilstand, men erfaringerne fra Kina viser, at
størstedelen klarer sig igennem forløbet og overlever.

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her