Her er planen for næste åbningsfase af Danmark

Fra Statsministeriet:

Aftale om yderligere genåbning i fase 2
Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående.

Partierne er i forlængelse af Aftale om plan for genåbning af Danmark enige om, at fase
2, jf. Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning, pr. 27 maj 2020 udvides med
følgende:
• Kultur og aktiviteter
o Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier – kan åbne straks
o Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. – kan åbne straks
o Udendørs forlystelsesparker
o Sommeraktiviteter for børn og unge
• Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse
• Voksenuddannelse, herunder målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre
• Højskoler mv.
• Fuld åbning af DR og TV2
• Ungdomsuddannelserne (fx gymnasier, EUD mv.)
• Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt
undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde
• Foreningsliv – aftenskoler, musik- og kulturskoler (med restriktioner bl.a. ift.
korsang mv.), spejdere og lignende

• Som det fremgår af Aftale om plan for genåbning af Danmark, er partierne enige om,
at da der pt. er store regionale forskelle på udbredelsen af COVID-19-smitte, kan den
fysiske tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region
Hovedstaden og Region Sjælland.
• Partierne er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx
plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens
institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt
forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Læs også:  Trump fortsætter pres på europæiske healthcare,nu med køb-USA medicin

Dette indebærer, at alt, der tidligere har været lukket, kan åbne under sundhedsmæssigt
forsvarlige retningslinjer, bortset fra følgende:
• Indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt
indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. Partierne er enige om, at disse aktiviteter,
gennemgås af sundhedsmyndighederne med henblik på, at partierne forud for og i
forbindelse med overgangen til fase 3, aftaler en samlet genåbningsplan for disse
aktiviteter.
• Diskoteker, spillesteder og natteliv (fase 4)
• Videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet (fase 4)

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de virksomheder,
organisationer mv., der er åbnet, og for de, som nu genåbner. Rammerne tilrettelægges i
sektorpartnerskaberne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Partierne noterer sig i den forbindelse, at der er en række særskilte sundhedsfaglige
problematikker, der knytter sig til forlystelsesparker. Det betyder, at der inden åbning af
forlystelserne, skal ske en sundhedsfaglig vurdering af, under hvilke nærmere vilkår disse
kan åbnes sundhedsmæssigt forsvarligt, i lyset af de seneste kvalitative vurderinger fra
Statens Serum Instituts (SSI) ekspertgruppe.

Partierne er enige om gradvist at lempe forsamlingsforbuddet henover sommeren.
Regeringen vil i forbindelse med overgangen til fase 3, hvor det er aftalt, at
forsamlingsforbuddet hæves til 30-50, fremlægge en sundhedsmæssigt forsvarlig plan,
der indeholder en udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv.
Planen vil indeholde en forventet gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet – som fx kan
være selektiv for visse arrangementer mv. – henholdsvis den 8. juli og den 8. august.

Læs også:  Stoxx: Europæiske industriaktier begynder at rykke, FLS 5 % op

Som det fremgår af Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning, har partierne
noteret sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den
midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger.
Partierne noterer sig i den forbindelse, at regeringen fremlægger en plan for kontrolleret
og gradvis genåbning af sommerturismen, der er sundhedsmæssig forsvarlig, og som
giver turistbranchen klarhed. Regeringen melder ud herom senest den 29. maj 2020.
Partierne noterer sig endvidere, at regeringen har besluttet en udvidelse af listen over
anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark gældende fra mandag d. 25. maj
2020.

Udvidelsen vil gælde for personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland, der
kan indrejse for en række formål, herunder sommerhusejere, kærester, forlovede,
bedsteforældre mv. Endvidere åbnes for en sundhedsmæssigt forsvarlig genoptagelse af
erhvervsrejser til og fra Danmark i henhold til retningslinjerne fra sektorpartnerskabet.
Partierne noterer sig, at SSI løbende overvåger udviklingen i epidemien. SSI’s løbende
monitorering offentliggøres.

Partierne noterer sig, at såfremt epidemien blusser op, kan regeringen fravige den samlede
plan, herunder med nødvendige restriktioner mv

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her