Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Ledelse

Hver anden bestyrelse bidrager svagt til værdiskabelse

Morten W. Langer

mandag 05. februar 2024 kl. 16:30

Hver anden bestyrelse bidrager svagt til værdiskabelse

Bestyrelsesnetværket BoardPartner har taget tempe­raturen på bestyrelsesarbejdet i danske SMV-virksom­heder baseret på 1354 svar fra personer i og omkring virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen viser, at 47 pct. af direktørerne og 42 pct. af ejerlederne vurderer, at ”deres” bestyrelser bidrager ”under middel” eller ”lavt” til værdiskabelsen. Men bestyrelsesformænde­ne ser helt anderledes på det.

85 pct. af de adspurgte bestyrelsesfor­mænd synes grundlæggende, at besty­relsen bidrager godt eller rigtig godt til selskabets værdi­skabelse. Men deres egne direktører eller ejerlederne i virksomheden ser helt anderledes på det. Meget tyder så­ledes på, at der er behov for en høj grad af forventnings­afstemning mellem formanden og den daglige ledelse. I hvert fald synes der at være forskel på direktørens og ejer­ledelsens ambitioner – i forhold til det, bestyrelsen leverer.

Til gengæld er der stor forskel på ejerlederens og di­rektørens vurdering afhængigt af, hvor seriøst bestyrel­sen arbejder. Boardpartner har med afsæt i syv ”gode” bestyrelsesvaner forsøgt at definere bestyrelsernes A- og B- hold. A-holdene er defineret efter, om de arbejder med seks eller syv af de gode bestyrelsesvaner, og B-holdene arbejder med færre end seks vaner.

De syv vaner handler om følgende: A-bestyrelserne planlægger i højere grad året vha. et årshjul. De afholder flere møder. De har formaliseret risikoarbejdet, både mht. til traditionelle risici, men også IT og Cyber. De afholder i højere grad strategimøder. De gennemfører også i højere grad bestyrelsesevalueringer. Og de er oftere i dialog med virksomhedens ledelse.

Billedet er, at jo flere af de gode vaner, bestyrelsen arbej­der med, jo højere score får den for at bidrage til virksom­hedens værdiskabelse. Lav og under middel værdiskabelse er på ca. 45 pct. for de bestyrelser, der kun arbejder med én til to af de syv gode vaner. Men andelen falder til 15 pct. for de bestyrelser, der arbejder med fire eller fem af de gode vaner, og kun hver tiende bestyrelse får en ringe bedøm­melse, når de overholder seks eller syv af de gode vaner.

Undersøgelsen viser også, at bestyrelsens honorar vokser med virksomhedens størrelse. Det er således ikke overraskende, at bestyrelsesmedlemmer i større virksomheder får mere i honorar end bestyrelser i mindre virk­somheder. Det gennemsnitlige honorar for menige med­lemmer i virksomheder med en omsætning over 250 mio. kr. er 112.500 kr. I virksomheder med en omsætning på 100-250 mio. kr. 80.000 kr., og i virksomheder med en om­sætning på 10-50 mio. kr. 50.000 kr.

Overraskende er bestyrelseshonoraret også i startup virksomheder 50.000 kr., mens det er 35.000 kr. i selskaber under 10 mio. kr. Undersøgelsen viser også, at honorarer i startups er øget fra i gennemsnit 30.000 kr. i 2020, svaren­de til en vækst på over 60 pct. Udviklingen kunne indikere stigende forståelse for at tiltrække stærke fagkompetencer i startups, hvor der tidligere måske mere er satset på gratis tantebestyrelser eller aps’er uden bestyrelser.

Særligt i de store virksomheder med en omsætning over 250 mio. kr. er bestyrelseshonoraret øget markant: fra 70.000 kr. i coronaåret 2020 mod 90.000 kr. i 2019, men med en stigning til 112.500 kr. i 2023.

Der er også tendens til, at bestyrelser med højere ho­norarer leverer øget værdiskabelse. Ifølge rapporten vok­ser honoraret med virksomhedens størrelse (målt i om­sætning). Men honoraret for A-hold, for både formænd og medlemmer, ligger også højere end honorar for B-hold.

Det kunne tyde på, at det er lettere at tiltrække profes­sionelle kompetente bestyrelsesmedlemmer ved at tilbyde et mere konkurrencedygtigt honorar. Men det kan også være, at de laveste honorarer gives til såkaldte tantebesty­relser, som sidder der mere af navn end af gavn, og derfor ikke har samme fokus på bestyrelsens arbejdsprocesser.

Dette billede understøttes af, at bestyrelsesmedlemmer med flere bestyrelsesposter typisk får et højere honorar end medlemmer med en enkelt bestyrelsespost. Med flere bestyrelsesposter vil man typisk have eller få mere erfaring.

Morten W. Langer

Fakta om undersøgelsen: Bestyrelsesrapporten 2024 er udar­bejdet af Bestyrelsesnetværket BoardPartner, en erhvervsfor­ening for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesrapporten er baseret på 1.354 bestyrelsesposter fordelt med 425 rapporte­ret af bestyrelsesformænd og 586 rapporteret af bestyrelsesmed­lemmer. Ejerledere og ansatte direktører har indrapporteret 343 bestyrelser, hvor de er medlem af bestyrelsen eller rapporterer til denne. 158 af bestyrelsesposterne er i Startup virksomheder.

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

399,-

pr. måned

Allerede abonnent? Log ind her

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Bestyrelsesguiden

Få de vigtigste nyheder om praktisk bestyrelsesarbejde, ledelse og strategi i SMV.
Udkommer hver onsdag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Ledelse

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og modtag ØU’s rapport om Top 40 Ledelseskonsulenter gratis.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank