Chr. Hansen topper ugens liste over billige aktier målt på skalaen 0-100:

Chr. Hansen Holding 35,4
Vestas Wind Systems 36,6
Veloxis Pharmaceuticals 37,0

Som det ses af nedenstående figur er Chr. Hansen to gange blevet standset i forsøget på at komme forbi kurs 440, og halvårsregnskabet aflagt i begyndelsen af april ændrede ikke på dette forhold.

Hvis ikke aktiekursen kan komme højere op, er det en naturlig markedsreaktion at sende kursen ned i stedet for. Men spørgsmålet er om faldet for Chr. Hansen er blevet for stort?

I AktieUgebrevet nr. 15/2016 satte vi kursmålet for Chr. Hansen til 420-440 for de næste seks måneder, og vi konkluderede at vi ikke så noget nævneværdigt potentiale i aktien før årsregnskabet den 26. oktober.

Men hvis kursen fortsætter nedad må vi ændre den vurdering. Med en kurs som p.t. ligger 4 % under laveste grænse i vores kursmål (og 9 % under højeste grænse) begynder Chr. Hansen snart at ligne et interessant køb ved den aktuelle kurs.
CHR