Svend Jørgen Jensen fra Demetra skriver i den nye konjunkturvurdering fra finanshuset:

 

De ledende amerikanske indikatorer er i fase 2. Vi kan se, at BNP i USA også er på vej ind i fase 2. Leading indicators er faldet 3 måneder i træk. Det er negativt for amerikanske økonomi. Den amerikanske business Cycle Model. Økonomer i flere årtier arbejdet med modeller, der til formål at forecaste den økonomiske udvikling. De økonomer, der har arbejdet med business cycle analyser anvender ofte Rate of Change (procentvis ændring) modeller.

Økonomen Geoffrey H. Moore arbejde med et udglattet 6 måneders Rate of Change. Vi ser i dag, at Conference Board arbejder med 6 måneders diffusionsindex (form for Rate of Change model). Som udgangspunkt er der noget specifikt niveau knyttet til modellen, d.v.s. ved hvilket niveau i modellen antager vi, at en recession eller konjunkturopgang er på vej? Ud over disse Rate of Change modeller arbejdede økonomen Victor Zarnowitz med en simpel model eller regel om man vil:

”Hvis leading indicators falder 3 måneder i træk er det et tegn på, at USA var på vej ind ien recession”. Emnet er beskrevet i bogen: ”Business Cycle” fra 1992. Vi har set på udviklingen siden 1992. Indtil nu har denne regel passet på alle recessioner lige siden. Vi har nu igen 3 må- neder med fald i de ledende amerikanske indikatorer. Vi har set denne udvikling i december, januar og februar. Vi så dog en stigning i marts måned. Set i bakspejlet er alting forholdsvis nemt, men betyder de nuværende 3 måneders fald i leading indicators, at en recession er på vej? Her begynder usikkerheden at brede sig.

Tror vi på det denne gang? Sandsynligheden er meget høj, hvis vi ser på det statistiske grundlag. Derfor indtager vi den holdning, at en recession er på vej, fordi vi i øjeblikket har et ”slow down” signal i den økonomiske udvikling. Vi er dog interesseret i at få de 3 fald bekræftet af andre modeller.