Økonomisk Ugebrevs Portefølje har år-til-dato et afkast på minus 0,9 %, mod Copenhagen Benchmark på minus 5,5 % – og OMX C25 indeks på minus 9,2%

Den bedre performance I Økoomisk Ugebrevs Portefølje skyldes, at vi på det seneste har haft  en lav investeringsgrad med under ca. 50 % af kapitalen placeret i aktier. Den seneste lille uge har vi kun haft 30 % af kapitalen i aktier, og 10 % er afdækket med et certifikat, Bear DAX, der stiger i faldende aktiemarkeder. Netto har vi altså kun 20 % af kapitalen eksponeret mod aktier.

Maredet er uden tvivl ved at nå et leje, hvor der synes at være en del spændende investeringsmuligheder. Men vi vil under alle omstændigheder afvente, at markedet viser nye styrketegn, før vi går på indkøb igen. For flere af de styrende indeks står vi nu ved nogle centrale pejlemærker, hvor der både kan komme en solid positiv korrektion, men også bliver udløst yderligere kraftige kursfald.

Vi er også ved at nå nogle niveauer, hvor der er overhængede risiko for at mange investorer bliver grebet af panik og sælger ud for at undgå yderligere kurstab. Under alle omstændigheder vurderer vi, at man i det aktuelle marked bør tage begrænsede kalkulerede risici, og ikke blot håbe på at det hele vender igen. Vi ser meget begrænsede muligheder for, at aktiemarkederne genvinder det tabte lige foreløbig. Dertil er der for mange negative drivkræfter i spil for tiden.

Abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue får løbende handelsbeskreder på SMS og mail, samtidig med at vi handler i porteføljen. Man kan altså langt hen ad vejen spejle porteføljen ved at følge vores handler. Abonnement på porteføljen teges her