Seks Folketings-politikere dyster de næste seks uger om at blive den bedste aktieinvestor. Økonomisk Ugebrev bringer i samarbejde med NasdaqOMX hver uge status på dysten, samt interview med en politiker om dennes syn på aktiemarkedet og investeringer.

Er det danske aktiemarked kun et sted, hvor velhavende spekulanter kan boltre sig og tjene lette millioner, og derfor ikke en institution, som bør have særlig politisk bevågenhed? Eller er det danske aktiemarked et sted, hvor den vigtigste opgave er at gøre samfundsmæssig nytte ved at være formidler af risikovillig kapital fra private og professionelle investorer til blandt andet unge SMV-virksomheder, så de kan vokse og skabe nye, danske arbejdspladser?

Økonomisk Ugebrev vil de næste seks uger afsøge synspunkter fra de seks politikere, som har indvilget i at stille op i aktiespillet, som Sydbank for tiden har kørende. Initiativtager bag projektet er Nasdaq Copenhagen, og herfra siger adm. direktør Bjørn Sibbern, at han med aktiespillet for de seks politikere gerne vil forsøge at gøde jorden for, at der kommer mere politisk fokus på, hvad en levende aktiekultur kan have af samfundsgavnlige effekter via formidling af risikovillig kapital til små virksomheder, der har brug for at hente risikovillig kapital til at ekspandere for. ”Vi ved jo fra eksempelvis den svenske aktiebørs, at de mange mindre nynoterede virksomheder skaber mange flere arbejdspladser, efter de er kommet på børsen, fordi den ekstra kapital giver dem nogle gunstige udviklingsmuligheder. Herhjemme udnytter vi slet ikke disse muligheder, samtidig med, at bankerne af mange gode grunde ikke er særligt risikovillige. Og det ærgrer mig,” siger Bjørn Sibbern.

 

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 16.