I den seneste uge er der indberettet tilbagekøb af egne aktier for 430 mio. kr. Heraf står Novo Nordisk, Danske Bank og DSV for 72%:

Novo Nordisk 133.609.438
Danske Bank 122.107.850
DSV 54.806.640