På den sidste dag i 1. kvartal fremlagde Topsil årsregnskabet for 2015 og præsenterede samtidig den nye strategi frem mod 2020.

I betragtning af at strategien ikke er revolutionerende og fyldt med opsigtsvækkende tiltag er strategiperioden overraskende lang. Efter en endelig afklaring af den problematiske reklamationssag i 2015, var det forventet, at 2016 kunne blive et godt regnskabsår for Topsil uden ekstraordinære poster. Det bliver ikke tilfældet, da den nye strategi varsler en række restrukturerings- og engangsomkostninger, som tynger 2015 og 2016-regnskabet med 65 mio. kr. hver. I 2016 ventes et EBITDA-resultat på 15-25 mio. kr. og en omsætning på niveau med 2015’s 287 mio. kr. Det modsvarer en EBITDA-margin på 5-9 %, som ligger på linje med de seneste fem regnskabsår.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 13.