Både bankernes rente- og gebyrindtægter er generelt nedadgående i 1. kvartal. Bankernes forrentning af egenkapitalen falder yderligere, efter nedgang over en bred kam i 2015. Lån & Spar, Danske Bank og Ringkjøbing Landbobank præsterer relativt godt.

Første kvartal tyder på et trægt 2016 for danske banker, med faldende basisindtægter og vigende forrentning af egenkapitalen. Men kvartalet har også understreget, at landets største bank, Danske Bank, samt også den mindre Lån & Spar Bank, i stigende grad formår at hævde sig over for de danske konkurrenter. Ringkjøbing Landbobank beviser igen sin evne til at holde relativt høje og stabile resultater, trods et generelt pres på sektoren.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 16.