Danske Bank er fortsat den mest gearede bank i Norden, hvis man måler samlede aktiver i forhold til den bogførte egenkapital. Gearingen er, målt på denne måde, 22 gange egenkapitalen og det betyder groft sagt, at banken blot skal tabe 5 % af de samlede aktiver for at miste hele egenkapitalen.

Dette regnestykke er naturligvis en forenkling, men alligevel en god målestok. I bankverdenen vægtes de samlede aktiver efter hvor store risici, der er på de forskellige aktiver, de såkaldte risikovægtede aktiver (RWA), som afhænger meget af målemetoden.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 12.