DAX Future vil møde massiv modstand ca. een procent højere oppe