Tabel:

Udlandets (=anonymous) største nettokøb den seneste uge: