ESG: Skal der belønnes for politisk korrekte klimainvesteringer?

Både EU-kommissions og Parlamentets forslag om forordning om Sustainable Finance kredser om at belønne investorer for at investere efter hensyn, der styrker indfrielsen af Paris-aftalen eller fremmer andre af EU’s klimapolitiske målsætninger. Men nu advarer bl.a. brancheorganisationen Forsikring & Pension mod at sammenblande klimapolitiske mål med risikoberegninger i investeringsbeslutninger.

En belønning, der fx kunne udløse lavere krav til kapitalbuffer eller reduceret risikopræmie. Men den sammenblanding af EU-politiske ambitioner og indregnede investeringsrisici samler ikke megen opbakning i den finansielle sektor. Det fremgår af høringssvar fra europæiske brancheaktører til EU Kommissionen. Heller ikke brancheorganisationen Pension & Investering mener, at det er en god idé, og advarer ligefrem mod sammenblandingen.

Læs hele historen