Kursgraf: Den såkaldte OIS Curve afspejler markedsforventningen til den amerikanske centralbanks renteaktioner i år.