Det europæiske salg af Envarsus er i 2015 steget med over 300 % til 13,9 mio. kr. Salget i 4. kvartal 2015 var dermed på blot 0,9 mio. kr. Det er dog værd at notere, at billedet snyder, idet Veloxis bogfører indtægter fra Envarsus, når man foretager et salg til Chiesi, og ikke når Chiesi foretager et faktisk salg på markedet.

På den efterfølgende telefonkonference nævnte Veloxis-ledelsen, at Chiesi fortsat har salgsfremgang til slutbrugerne, når man ser på tallene kvartal over kvartal, dvs. fra 3. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015. Chiesi har nu lanceret Envarsus i hovedparten af EU-landene herunder med fuld tilskudsberettigelse på vigtige markeder såsom Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 12.