Insiderhandel for næsten 3 mio. kr. i Per Aarsleff efter årsregnskab

I takt med at de fleste selskaber nærmer sig tidspunktet for aflæggelse af årsregnskab for 2018 er antallet af insiderhandler aftaget markant.

Aktuelt er der dog en enkelt undtagelse, idet Per Aarsleff med forskudt regnskabsår aflagde årsregnskabet 2017/18 den 20. december. Det har insidere i selskabet benyttet til at købe aktier i selskabet til markedskursen for næsten 3 mio. kr.

Det underbygger vores opfattelse af aktien som undervurderet. Per Aarsleff indgår i ØU Formues portefølje og AU Invest.

Per Aarsleff 2.866.177
TK Development 164.676