De seneste to uger er der indberettet insiderkøb til markedskursen for et beløb på 3 mio. kr. Dette tal må forventes at stige betydeligt den kommende tid, i takt med at de børsnoterede selskabers 3. kvartalsregnskaber offentliggøres, og dermed åbner mulighed for insideres handel i en tidsbegrænset periode.

Ørsted 1.539.449
Bang & Olufsen 1.099.247
Novo Nordisk 279.650
BankNordik 49.946
Sparekassen Sjælland-Fyn 49.875