Kapitalrejsning i NPInvestor med ekstrem svag informationskvalitet

Npinvestor oplyser intet i det fremlagte memorandum om udviklingen det seneste halve år, med indtægtsdata eller aktivitetsdata. Ledelsen skriver til Økonomisk Ugebrev: Det behøver vi ikke. Men ledelsen kunne let fremlægge aktuelle data i en Trading Update. I realiteten må investorerne nu investere i blinde omkring selskabets udvikling. Skønsmæssigt skal selskabet have investorkunder, som har op mod én mia.kr. på deres Copy Trader konti, for at opnå break even.

First North selskabet NPinvestor søger i disse dage at hente ekstra kapital til den fortsatte udvikling af selskabet. NPinvestor.com har fremlagt et memorandum om kapitalforhøjelsen, som Økonomisk Ugebrev gennemgår i det følgende. Tegningskursen er fastsat til DKK 2 pr. aktie og tegningsperioden starter 3. juli og slutter 16. juli kl. 17.00. Fortegningsemissionen er garanteret op til 60 pct. gennem tegningstilsagn og tegningsgarantier af eksisterende aktionær og eksterne investorer.

Aktietegningen kommer efter at selskabet gik på børsen for halvandet år siden med en startkurs på 17 kr., hvilket i forhold til selskabets udviklingsstade efter Økonomisk Ugebrevs vurdering var ekstrem høj. Børsværdien var over 100 mio. kr. Aktionærer, der ikke vælger at tegne nye aktier, har alt andet lige tabt næsten 90 procent af investeringen i forhold til tegningskursen på to kroner. Tildelte tegningsretter handles aktuelt tæt på nul.

Selskabets forretningsmodel er som bekendt såkaldt Copy Trading, hvor investorer kan sætte penge ind på en privat konto, hvor kapitalen så følger en af de tilknyttede Copy Tradere, angiveligt dygtige investorer, som andre investorer gerne vil spejle.  Tre af NPInvestors otte tilknyttede CopyTradere ar klaret sig hæderligt siden start sidste efterår, som det fremgår af denne side (link- https://npinvestor.com/da). (Red: De tre svageste afkast er slettet på NPinvestors hjemmeside efter Økonomisk Ugebrev har lagt denne artikel op)

NPinvestors forretningsmodel er uden tvivl interessant og perspektivrig, og hvis den havde været unik, ville det have været rigtig spændende. Copy Trading er internationalt dog et velkendt fænomen, og der findes et hav af professionelle Copy Trader udbydere. Som det fremgår af denne oversigtsside (link-https://investingoal.com/copy-trading-best-platforms/) er der en stor udbud af internationale Copy Trader platforme.

Aktuelt har NPinvestors Copy Trader aktivitet været i luften knap ni måneder (fra november 2018), og ifølge det fremlagt memorandum mener ledelse, at der er vist ”Proof of Concept”, som må opfattes som en bekræftelse på, at der er udsigt til at forretningsmodellen kan blive lønsom. Der oplyses dog ikke noget konkret om, hvad ledelsen baseret ”proof og Concept” vurderingen på. Der oplyses ingen aktivitetsdata, regnskabstal eller privatformuer, som følger NP Investors Copy Tradere. Men selskabet CEO sætter i sit svar nedenfor ord på, hvad han opfatter som “proof of concept”

Som det fremgår af bunden af denne artikel, har vi spurgt ledelsen om aktuelle aktivitetsdata. Men det ønsker ledelsen ikke at fremlægge.

Vi kan konstatere, at der i november og december var gebyrindtægter for ca. 40.000 kr. Og hvis disse indtægter stammer fra Copy Trader indtægter svarer det til, at det ved udgangen af året var ca. 20 mio. kr. på Copy Trader konti. Det oplyses ikke, hvor stor aktiviteten var ved årsskiftet.

Selvom der er gået et halvt år af 2019, oplyses der heller ikke nogen aktivitetsdata for eksempelvis årets første fem måneder, hverken indtægtsdata, indstående på Copy Trader konti eller lignende. Vores påstand er, at hvis der var gået supergodt med at tiltrække investeringskunder til at følge NPinevstors copy tradere, så var det blevet oplyst klart og tydeligt i det fremlagte memorandum.

Læs også:  Amerikansk ledighed kan toppe med 20 pct.

Vi bemærker, at  certified advisor er svenske, Västra Hamnen Corporate Finance AB, som har gjort sin entré på det danske marked. Vi undrer os over, at en så erfaren og professionelt rådgivere vil stå inde for denne fremgangsmåde, hvor informationskvaliteten er helt utilstrækkelig, hvis kan skal sige det pænt.

Selskabet nedjusterede i juni, og af børsmeddelelsen (link- https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=893762&lang=da) fremgik følgende: ”Selskabet har besluttet at nedjustere forventninger til resultat før skat 2019, i forhold til tidligere udmelding på minus 3 til 4 mio. før skat til et minus på 6 til 7 mio. kr. før skat i 2019. Det sker på baggrund af en samlet vurdering herunder omkostninger til gennemførsel af fortegningsemission foruden effekter fra finansmarkedernes volatilitet og tendenser, sammenholdt med udviklingen i Selskabets investeringsprodukter og effekter af kommercielle vækstorienterede aktiviteter.”

Det blev også oplyst, at ”der er i 2019 sket en stigning af indskud af penge fra investorer, for at benytte Selskabets investeringsstrategier og handelsplatform.”

I årsregnskab 2018 blev det oplyst: ”Selskabet lancerede den første eksterne marketingaktivitet med kampagne rettet mod potentielle kunder på sociale medier primo oktober. Timingen viste sig ikke optimal, da det skete samtidig med at finansmarkederne oplevede betydelige fald. Dette gav sig udslag i en afventede interesse hos potentielle kunder, men som ændrede sig gradvist i november trods fortsatte fald på finansmarkederne. Selskabet noterede en stigende interesse og kundetilgang og opnåede en tradingvolume på mere end 200 mio. kr. i aktierelateret handel på tradingplatformen i november 2018, bl.a. som følge af lancering af nye investeringsmuligheder med fokus på Copy trading af nye Copy Trader Masters’ strategier og handler”.

Men det blev ikke oplyst, hvorfor denne ”tradingvolumen stort set ikke satte sig i indtægterne.

Videre hedder det: ” Derved kunne det konstateres at forretningen udvikler sig på de kommercielle parametre og indikerer potentialet i et større kundeunderlag og indtjeningsmuligheder, selvom der endnu er tale om et svagt fundament og er under opbygning. Således viste udviklingen i 2018 at selskabets forretningsmodel med Copy trading virker og kan skabe tilgang af kunder og stigende indtægter, såfremt de rette forudsætninger er tilgængelige, herunder at der lanceres Copy Trader Masters med succesrige strategier kombineret med virksomme salgs- og marketingaktiviteter.”

Om forventning til 2019 oplyses: ”Resultat før skat for 2019 forventes at ligge i niveauet ca. -3.000 t.kr. til -4.000 t.kr. Forudsætningerne for at selskabet når sine langsigtede mål, om at skabe vækst og udvikling, kræves en stigende tilgang af nye og succesfulde Copy Trader Masters, med flere strategier og produkter som introduceres via tradingplatformen Straticator.”

Spørgsmål stillet til ledelse, herunder adm. direktør, bestyrelsesformand og rådgiver for NPinvestor. Vi har modtaget følgende svar fra CEO Jan F. Andersen:

  1. I skriver at I har “proof of concept” på jeres forretningsmodel. Hvad baserer du det på?
Et stigende indskud fra kunder på deres egen konto i handelsplatformen Straticator er det centrale. Vi har fået etableret en fuldt operationel handelsplatform, godkendelser fra myndighederne med de nødvendige licenser og vigtige samarbejdsaftaler med centrale leverandører validerer konceptet og forretningen. Vi har fået bygget fundamentet med egen EU licens hos det danske finanstilsyn til at drive fondsmæglervirksomhed og bl.a. derved kan tage egne kunder ind, og er dermed en vigtig faktor for at opbygge værdi. Der er investeret meget i at udvikle teknologien, og den er nu i drift til at kunne fungere som en komplet handelsplatform med Straticator og vores kerne produkt Copy Trading (foruden at vi også tilbyder manuel handel og algoritme handel), som giver investorer et alternativ til investering og formuepleje med et øget fokus på gennemsigtighed og fleksibilitet. Vi har fået tilknyttet de første investeringsstrategier styret af Copy Trader Masters, der handler i Straticator på egen konto og dermed åbnet for Copy Trading og ligeså onboarded kunder via et online kundeoprettelses forløb. Kunder er oprettet og har overført penge som er blevet aktiveret i Straticator på kundens egen konto og er startet på at Copy Trade på de respektive investeringsstrategier. Vi har kunne konstatere et stigende inflow af kundemidler i 2019 og at der kommer tradingindtægter fra transaktioner/volumen som kører igennem Straticator. Derved fungerer centrale elementer i forretningsmodellen.
2)  Er det korrekt forstået, at I hverken oplyser om regnskabstal/omsætning eller andre data for aktivitet i Q1 og Q2 /2019? — og hvorfor gør I ikke det?
Det er korrekt og skyldes at 1. halvår ikke er afsluttet før offentliggørelsen af memorandum. Vi offentliggjorde den 12. juni finansiel guidance. Den 8. august offentliggøres 1. halvår 2019.
3) Vurderer du, at investorerne ville kunne træffe en mere velovervejet investeringsbeslutning, hvis I fremlagde den type data oplysninger
Som nævnt ovenfor følger vi reglerne. Eftersom vi er i en opstartsfase har vi ikke fastlagt om og eventuelt hvilke nøgletal eller aktiviteter som offentliggøres.
4) Hvordan hænger tallene for nov-dec 2018 sammen: I oplyser at der var 200 mio. kr. copytrading i nov 2018, men I havde kun indtægter for 40.000 kr. – med et gebyr på 0,25 % af månedens slutformue koblet på copy trading, betyder det, at der var ca. 10 mio. kr. i investerporteføljer som følger jeres copytradere? – eller hvad?
Vi er igang med at udvikle forretningen og det er for tidligt at begynde at oplyse på andre faktorer. Vi får løbende erfaring med konceptet og hvilke parametre som bliver gennemgående fremadrettet. Oplysninger om tradingvolumen har vi givet for at oplyse om at forretningen er igang og at der gennemføres transaktioner i Straticator.
5) Er følgende regnestykke forstået korrekt: Hvis I har årlige driftsomkostninger på 10 mio. kr. årligt skal I have følgende formue, der følger copytradere. 12 måneder x 0,25 %= 3 %—-   altså skal I have formuer for 330 mio. kr., der følger jeres copytradere,  for at opnå break even?  (Red: efterfølgende har det vist sig, at gebyret er 0,25 % pr. kvartal, og altså ikke pr. måned, som det fremgår af spørgsmålet. Alt andet lige betyder det, at der skal copy Trader kundekapital for op mod 1,3 mia. kr. til, for at give break even)
Der er forskellige scenarios for hvorledes forskellige parametre som produkter, instrumenter og investeringsstrategier genererer handel og  indtjening. Det handler om antal handler, volumen, antal følgere,  fees, gebyrer, kurtage mm. Det varierer individuelt fra strategi til strategi og kundernes aktivitet for hvad indtjeningen er og bliver. Det er interne forretningsforhold som vi ikke kan offentliggøre.
6) Hvor store eksterne private formuer har I ved udgangen af juni, der følger jeres copytradere?
Det er ikke data vi offentliggør.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her