Bavarian Nordic gennemførte på få dage i midten af april en rettet emission til en række institutionelle investorer, herunder både danske og amerikanske investorer. Der er nu skabt ro om selskabets finansielle situation og samtidig udvikler pipelinen sig fortsat fornuftigt.

Emissionsudbuddet bestod af 2,77 mio. nye aktier udstedt til en tegningskurs på 240 kr/aktie. Nordea samt en række amerikanske banker (Citigroup, Pi- per Jaffrey og Cowen) har varetaget emissionen og allokeringen af aktier. Det samlede bruttoprovenu var dermed på 664,8 mio. kr, og nettoprovenuet på ca. 600 mio. kr. Aktiekapitalen er samtidig steget med små 10 % således at aktiekapitalen nu udgøres af 30,8 mio. aktier.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 17.