Nationalbanken intervenerer: Optræk til dansk renteforhøjelse?

Genrebilleder fra Nationalbanken

Fra Handelsbanken:

Rekordsvag kronekurs sendte Nationalbanken i markedet

• Nationalbanken var som ventet i markedet og støtteopkøbte kronen (solgte valuta) for DKK 1,2 mia. i november

• Støtteopkøbet var dog mindre end vi havde ventet det og bør ikke umiddelbart give anledning til øgede spekulationer om en snarlig renteforhøjelse

• Vi venter, at intervention vil være det primære værktøj til at fastholde kronens værdi over for EUR

Svag krone sendte Nationalbanken i markedet
Nationalbanken har netop offentliggjort friske tal for udviklingen i valutareserven som viste et fald fra DKK 442,7 mia. til DKK 440,7 mia. i november. Ud af faldet skyldtes de DKK 1,2 mia. at Nationalbanken har været i markedet og støtteopkøbt kronen (solgt valuta).

Denne interventionsaktivitet var ventet i kølvandet på den yderligere svækkelse vi så af kronen over for EUR i løbet af måneden, hvor den bl.a. på et tidspunkt var oppe og ramme det svageste niveau nogensinde i den fælles valutas levetid (målt ved Nationalbankens fixing kurs). Støtteopkøbets størrelse var dog noget mindre end vi havde regnet med.

Læs også:  USA: Her er beviset på, at anden bølge rammer økonomien

Anden måned i træk med støtteopkøb
Det relativt begrænsede støtteopkøb indikerer muligvis en vis tolerance fra Nationalbankens side over for den svagere krone. Den lange periode med en EUR/DKK kurs over 7,47 var imidlertid nok til at få banken på banen igen med støtteopkøb for anden måned i træk, hvor forrige måneds støtteopkøb dog var på endnu mere beskedne DKK 400 mio. Indtil videre har støtteopkøbene således været væsentligt mindre end sidst Nationalbanken var i markedet omkring årsskiftet, hvor den solgte valuta for i underkanten af DKK 14 mia. for at fastholde kronens værdi over for EUR

For tidligt at spekulere i snarlig renteforhøjelse
Denne måneds begrænsede støtteopkøb betyder i vores øjne at det er for tidligt at begynde at spekulere i en snarlig renteforhøjelse fra Nationalbankens side. Vi venter dog, at EUR/DKK vil fortsætte med at handle på svage niveauer fremadrettet. Blandt andet ventes feriepengereformen at medføre et stort opsparingsløft i Lønmodtagernes Dyrtidsfonden til næste år, som formentligt i vid udstrækning vil blive investeret i udenlandske aktiver, som vil fastholde et vist svækkelsespres på danske kroner over for EUR.

Læs også:  First North-selskabet Waturu styrtbløder på aktiekursen

Intervention vil være det primære værktøj
Selv om spekulationer om en mulig senere selvstændig renteforhøjelse fra Nationalbanken på den baggrund til en vis grad kan være berettigede fastholder vi dog for indeværende at det ikke er noget der er nært forestående.

Vi venter således at intervention langt hen af vejen vil være det primære værktøj til at styre fastkurspolitikken, og at Nationalbanken har masser af plads til at nedbringe valutareserven for at forsvare kronen. Hvis interventionerne tager yderligere kraftigt til, og når op på et niveau i omegnen af DKK 30-40 mia. vil en renteforhøjelse dog i vores øjne begynde at blive væsentligt mere sandsynlig.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her