Matas aflægger forskudt årsregnskab den 27. maj, og der vil det helt normale være at fokus er på forventningen til det kommende regnskabsår. Udsvingene vil normalt være minimale, da Matas, som vi også har skrevet om tidligere, driver en særdeles stabil forretning.

Omsætningen i 3. kvartal. er steget fra 1.041 mio. kr. året før til 1.052 mio. kr. i 2015/2016. For regnskabsårets første ni måneder er billedet det samme, idet omsætningen endte på 2.661 mio. kr. mod 2.661 mio. kr. året før. Korrigeres for butiksåbninger og –lukninger svarer det til en såkaldt ”like-for-like” vækst på 0,8 %. Like-for-like omsætningsvækst beregnes på grundlag af individuelle perioder på to regnskabsår omfattende alle Egne Butikker, som har været aktive i hele denne to-årige periode.

Konkurrent i fremdrift

Denne gang bliver der dog mere end almindeligt fokus på fremtiden, da konkurrencesituationen er ændret de seneste par måneder, hvor det hastigt fremadstormende butikskoncept Normal virkelig har skruet op for væksten.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 13.