Aktietjenesten Økonomisk Ugebrevs Trader har aktuelt fem åbne spekulative aktietips (som altså ikke indgår i Økonomisk Ugebrevs Forsigtige Basisportefølje), og fire af disse positioner ligger aktuelt i plus, altså med positive afkast i forhold til købsprisen. Den femte post står aktuelt i minus én procent.

På flere af de tidligere spekulative aktietips har vi også hentet gevinster i faldende markedser, eksempelvis i december sidste år. Blandt andet på investeringer i certifikatet Bear SP500 x5, hvor vi altså tjente penge i et faldende marked.

Hensigten med de spekulative aktietips er at hente kortsigtede gevinster i både stigende og faldende markeder. De spekulative aktietips indebærer en større risiko, dvs. både mulighed for større gevinster, men også for større kurstab.

Investeringerne er typisk mere kortsigtede, helt ned til nogle få dage, hvor der hjemtages kortsigtede gevinsten. Men i de aktuelle fem positioner har vi to poster, som vi anser for at være langsigtede meget spændende, og derfor regner vi med at beholde dem i længere tid.

Bemærk at med Økonomisk Ugebrev Trader får du også handelsbeskeder om køb og salg med SMS og Mail i vores FORSIGTIGE PORTEFØLJE, hvor risikovilligheden er meget lav. Denne del af aktietjenesten er altså meget velegnet for uerfarne aktieinvestorer, som ikke ønsker at tage særligt store risici.