Er du tilfreds med din banks aktierådgivning i 2018?

Er du tilfreds med din banks rådgivning om aktier i 2018?

C25 indeks er år-til-dato faldet 14,4 %.

Har du undersøgt, hvor mange penge du har tabt på aktier i år?

Vores påstand er, at hvis rådgivningen fra din bank har været baseret på rettidig omhu, så burde dit kurstab på aktier ikke være over 6-7 %.

Der har nemlig de seneste måneder været masser af advarselssignaler, der peger i retning af, at der denne gang ikke blot er tale om en kortvarig negativ korrektion.

Har din bank ikke advaret dig om dette, vil vi påstå, at der er tale om uprofessionel og sjusket rådgivning.

Du kan spørge din bankrådgiver, hvorfor banken ikke har advaret om den øgede risiko for store kursfald på aktiemarkedet?

Du kan eksempelvis stille nogle af disse spørgsmål:

  1. Er det fordi banken ikke tillægger det betydning, at det ledende europæiske aktieindeks, tyske DAX, allerede juni 2018 skiftede til en langsigtet nedtrend?
  2. Er det fordi banken ikke tillægger det betydning, at det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks siden oktober 2018 har været i en langsigtet nedtrend.
  3. Er det fordi banken ikke tillægger det betydning, at både den amerikanske og europæiske centralbank i årets løb har fastholdt, at der skal ske pengepolitiske stramninger efter et tiår med kunstige stimulanser – i kølvandet på finanskrisen – hvilket er negativt for aktiemarkederne?
  4. Er det fordi banken ikke tillægger det betydning, at de professionelle investorers syn på de underliggende finansielle risici i europæiske og amerikanske erhvervsobligationer har været markant stigende? – og at det afspejler også en øget aktierisikoen.
  5. Er det fordi banken kun kigger på de faktiske økonomiske nøgletal, som fortsat “ser fine ud”, vel vidende, at de afspejler, hvad de underliggende drivkræfter satte igang for 6-9 måneder siden, og de siger ikke noget om fremadrettede forhold.
  6. Er det fordi banken synes at selskabernes overskud fortsat er fine, uagtet at selskaberne vil vente længst muligt med at nedjustere deres forventninger ved at spare, effektivisere og pushe flere varer ud til kunderne, indtil elastikken ikke længere kan strækkes mere. Og det er igen kun udtryk for tilbageskuende historiske begivenheder.
  7. Er det fordi banken nu alt for længe har sagt, at “du skal have is i maven”, og at det er blevet “for sent” at sige sælg. For så risikerer man at sælge tæt på bunden, og så vil banken se rigtig dum ud. Problemet er, at man ved at holde fast også risikerer at tabe yderligere 20-30 % af formuen.
  8. Er det fordi banken tjener penge på investeringsforvaltning, herunder salg af investeringsforeningsbeviser, som giver bankerne løbende milliardindtægter. Sælger kunderne deres investeringsbeviser, går bankerne glip af disse indtægter.

Hvis du her ved årets udgang står med store kurstab på dine aktier, bør du stille din bank ovennævnte spørgsmål. Og hvis du ikke får gode præcise svar, bør du overveje at finde en anden rådgiver.

————————————————
Økonomisk Ugebrevs Portefølje har år-til-dato et afkast på +2,2% og den bagvedliggende investeringsfond AktieUgebrevet Invest et afkast siden 5. januar 2018 på minus 4 procent. Det er den tredje bedste performance blandt de 35 investeringsforeninger med danske aktier. Nogle af de større investeringsforeninger med danske aktier har afkast på op mod minus tyve procent.
De solide afkastresultater i Porteføljen og AktieUgebrevet Invest er skabt med en meget defensiv tilgang til aktiemarkedet det meste af året. Vi ser dog gode muligheder for en langsigtet vending et stykke inde i 2019. Og den vil vi være parate til at udnytte, ved at skue markant op for aktieandelen, som netto aktuelt kun er 30 procent af kapitalen.
Vores asset allocation model har en stribe byggeklodser, som består af en række indikatorer for den underliggende risiko i forskellige finansielle aktiver, indikatorer for markedsstemningen, herunder de store investorers handelsmønster, og af teknisk analyse af de styrende markeder og af udvalgte enkelteaktier.
Annonce:
Læs mere om Trader her – hvor du får adgang til både Økonomisk Ugebrevs Forsigtige Portefølje og mere risikofulde Kortsigtede Spekulative Aktietips.

Følg Økonomisk Ugebrevs Forsigtige Portefølje, få SMS og Mail med køb og salg i realtime.

Få indsigt i den aktuelle Forsigtige Portefølje og følg enkelte handler, som besluttes af Økonomisk Ugebrevs erfarne analytikere.

Adgang til Trader giver også løbende adgang til den samlede Portefølje, dagens afkast i de enkelte aktier og løbende afkast siden køb.

Prøveabonnement på Trader koster 9 kr. for to uger. Tilmeld dig her.


Økonomisk Ugebrev nye aktietjeneste ”Trader” består også af Kortsigtede Spekulative Aktietips: Selvom vi forventer fortsatte generelle kursfald vil der opstå attraktive kortsigtede spekulative købsmuligheder. Dem vil vi forsøge at udnytte. Med Trader får du disse spekulative aktietips, hvor gevinstmulighederne er store, men det er risikoen også. Ofte vil der være tale om kortsigtede positioner. Senest har vi hentet gevinster på 13-20 % på positioner i certifikatet Bear SP500 x5.

Men altså også for den forsigtige investor: Traders Aktietips for den forsigtige investor består af køb og salg som i Økonomisk Ugebrevs legendariske portefølje, som over de seneste 15 år har slået aktiemarkedet. Her søger vi at indrette strategien, så vi – på den ene side – forsøger at tjene penge i faldende markeder ved at afdække vores aktieinvesteringer. Og dels holde vi os parate til at udnytte de muligheder, som vil opstå, når aktiemarkederne igen vender solidt opad.

Abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue får ”Trader” som en del af abonnementet, der dels omfatter de sædvanlige handelsmails i Porteføljen, og dels nye handelsbeskeder for den mere spekulative og kortsigtede investor.

Prøveabonnement på Trader koster 9 kr. for to uger. Tilmeld dig her.

Baggrund for den nye tjeneste

Økonomisk Ugebrev Formue (tidligere Aktieugebrevet) har nu eksisteret i 13 år, hvor vores analytikere har givet gode råd om investering i danske aktier. Hovedporteføljen i vores analysepublikation har systematisk præsteret bedre afkast end det generelle aktiemarked. Hovedporteføljen har siden starten i 2013 givet et afkast på 979 procent, mens Copenhagen Benchmark indeks er steget 636 procent, og C20 indeks 340 procent.

Vores hensigt har været at give private investorer inspiration til at investere i danske aktier, uden at tage de store risici og begå de sædvanlige begynderfejl. Vi har i dag ca. 1500 betalende abonnenter på vores analysepublikation, hvor typiske abonnenter er erfarne og formuende private. Der er typisk tale om modne investorer, der gerne vil anvende tid på selv at danne sig et billede af de aktier, de vil investere i.

Vores oplevelse er, at typisk yngre læsere mest fokuserer på at få nogle gode aktietips, uden at anvende meget tid på research. Derfor lancerer Økonomisk Ugebrev nu en ny aktietjeneste, vi kalder ”Trader”, som alene består af handelsbeskeder på SMS og Mail, altså uden vores analysepublikation.

Abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue får ”Trader” som en del af abonnementet, der dels omfatter de sædvanlige handelsmails i Porteføljen, og dels nye handelsbeskeder for den mere spekulative og kortsigtede investor.

Disse køb og salg indgår ikke i Porteføljen, som fortsat vil have fokus på en relativ forsigtig investeringsstrategi, både når det gælder valg af enkeltaktier og aktievægtningen ud af den samlede kapital. Eksempelvis har vi aktuelt kun 50 procent af den samlede kapital placeret i aktier.

Det nye er altså handelsbeskeder rettet mod mere spekulative og kortsigtede investorer.

Investeringsperioden i ”Trader Spekulant” kan være helt ned til nogle få dage, så her skal man være indstillet på mere hyppige handler, hvis man ønsker at gøre det samme.

Undtagelsesvist kan der i de spekulative handler også indgå køb af gearede certifikater, eksempelvis 3x Bear Dax eller 3x Bull Dax, der udvikler sig tre gange hurtigere end det underliggende indeks. Dvs. hvis det tyske DAX indeks falder 5 procent, vil gevinsten ved køb af 3x Bear DAX være 15 procent. Men det kan altså også gå hurtigt den anden vej.

Grundlæggende mener vi i Økonomisk Ugebrev, at man bør holde sig til de mere forsigtige og solide aktier. Men vi erkender også, at mange investorer også ønsker at tage kortsigtede spekulative positioner.

Økonomisk Ugebrevs analytikere har samlet rigtig mange års erfaring med det danske aktiemarked, og vi følger fortsat aktiemarkedet på daglig basis. Ofte ser vi, at der opstår spændende købsmuligheder, som er mere kortsigtede og højrisiko, og derfor ikke egner sig til vores sædvanlige Portefølje.  Det er disse handler, der kommer til at indgå i ”Trader Spekulant.”

Bemærk, at du altså som abonnent på Økonomisk Ugebrev Formue automatisk har fuld adgang til Trader, hvor du også fremover kan følge med i afkastet på de enkelte aktier i Porteføljen med løbende kursopdatering.  Ønsker du en status hen over dagen, kan du altså blot gå på trader.ugebrev.dk og se den opdaterede portefølje, efter login første gang.

Vi håber du som læser af Økonomisk Ugebrev Formue vil tage godt imod de nye muligheder. Og bemærk, at du blot kan se bort fra handelsmails i Trader Spekulant, hvis du ikke ønsker at tage øgede risici.

Overordnet er det fortsat vores mission at give gode råd til at sikre formuetilvækst til vores læsere, samtidig med, at der ikke tage unødigt store risici. Vi har derfor også en meget selektiv tilgang, hvilke aktier der overhovedet indgår i vores overvejelser. Eksempelvis vil vi kun i ekstreme tilfælde gå ind i nyere First North aktier, simpelthen fordi risikoen er alt, alt for høj, og likviditeten i aktierne alt for lav. Ikke engang som emner i Trader Spekulant indgår disse aktier.