Efter en raketagtig kursstigning fra foråret 2013 frem til starten af 2015 har Össur holdt en pause, hvor kursen ikke er fulgt med markedet op det seneste år. Denne sidelæns bevægelse er en naturlig reaktion på den kraftige stigning, som Össur leverede.

Men på et tidspunkt er markedet igen nødt til at tage stilling til om kursen skal op eller ned, og den stillingtagen falder tilsyneladende ud til Össurs fordel.

Som det ses af nedenstående figur har Össur her i april afsluttet den sidelæns bevægelse, og har sat en ny kurstop. Vi lagde onsdag formiddag Össur i AktieUgebrevets Basisportefølje til kurs 25,4, og AktieUgebrevets abonnenter blev samtidig orienteret om købet.

 

OSSUR