Gennemsnitligt var der stort set balance mellem udbud og efterspørgsel på det danske aktiemarked i sidste uge, hvor Copenhagen Benchmark faldt en anelse med 0,2 %.

Men hos de udenlandske investorer var der bestemt ikke balance mellem køb og salg. Her var der tale om et nettosalg på 445 mio. kr., hvis vi sammenligner handlen i de aktier, hvor de udenlandske investorer øgede deres beholdning med de aktier hvori de reducerede beholdningen.

Den samme tendens ser vi på lidt længere sigt, idet der har været et nettosalg på 1,8 mia. kr. den seneste måned fra de udenlandske investorers side.

De danske aktiekurser holdes altså oppe af indenlandske opkøb, som udligner udlandets salg af danske aktier. Eftersom en væsentlig del af dette indenlandske opkøb udgøres af selskabernes opkøb af egne aktier (en anden form for udlodning af udbytte) er der altså en nettoafgang af risikovillig investorkapital fra det danske aktiemarked.