Formue

SAS emission fuldtegnet, obligationsejer får deres nye aktier i dag, fredag.

Morten W. Langer

fredag 23. oktober 2020 kl. 15:28

Fra SAS: En af forklaringerne på, at de nye SAS aktier sendes markant ned i dag, fredag, kan være, at obligationsejerne har fået deres aktier tildet i dag, og det er oplagt nogle af dem bare vil sælge for at få dem ud af bøgerne. Umiddelbart skaber det nogle købsmuligheder.

AS OFFENTLIGGÖR FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRD  REKAPITALISERINGSPLAN

23 October 2020, 08.00 CEST

Det slutliga utfallet av SAS AB:s (”SAS” eller ”Bolaget”) erbjudande till innehavare av SAS 2 250 MSEK seniora icke-efterställda obligationer med fast ränta och löptid till 24 november 2022 (”Obligationerna” och ”Obligationsinnehavarerbjudandet”) utvisar att 547 413 777 stamaktier, motsvarande cirka 56,44 % av de erbjudna aktierna, har tecknats. Återstående Obligationer konverteras till nya kommersiella hybridobligationer med ett sammanlagt belopp om 1 615 MSEK (de ”Nya Kommersiella Hybridobligationerna”). Därtill emitteras 1 163 793 087 stamaktier till innehavare av SAS 1 500 MSEK efterställda obligationer med rörlig ränta och evig löptid (de ”Existerande Hybridobligationerna”). Sammanlagt 1 729 170 833 stamaktier emitteras till den svenska staten och den danska staten (tillsammans ”Huvudaktieägarna”) i den riktade emissionen av stamaktier (den ”Riktade Emissionen”), vid sidan av Huvudaktieägarnas deltagande i företrädesemissionen. Huvudaktieägarna tecknar också nya hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 6 000 MSEK (de ”Nya Statshybridobligationerna”). Som offentliggjordes den 21 oktober 2020 emitteras även 3 443 242 959 stamaktier, motsvarande 100 % av de erbjudna aktierna, i företrädesemissionen. Sammantaget leder rekapitaliseringsplanen till att var och en av den svenska staten och den danska staten innehar 1 584 296 144 stamaktier, motsvarande ett innehav för vardera stat om cirka 21,80 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rekapitaliseringsplanen konverterar 2,25 miljarder SEK skuld till eget kapital, tillför cirka 12 miljarder SEK före emissionskostnader och återställer därmed SAS eget kapital med ett belopp motsvarande 14,25 miljarder SEK. Som en följd, kommer antalet aktier och röster i SAS att öka med 6 883 620 656 till 7 266 203 207, motsvarande en utspädning om cirka 95 %.

DETALJERAT UTFALL AV REKAPITALISERINGSPLANEN

Emission av de Nya Statshybridobligationerna

De Nya Statshybridobligationerna kommer, i enlighet med Bolagets pressmeddelande den 14 augusti 2020, att emitteras till Huvudaktieägarna den 26 oktober 2020, varvid en serie hybridobligationer (NSHN1) tecknas till lika delar av Huvudaktieägarna till ett sammanlagt belopp om 5 000 MSEK, och en annan serie hybridobligationer (NSHN2) tecknas av den danska staten till ett sammanlagt belopp om 1 000 MSEK. Villkoren för de Nya Statshybridobligationerna, inklusive den rörliga räntan med ökande marginal, beskrevs närmare i pressmeddelandet som offentliggjordes den 14 augusti 2020.

Konverteringen av Existerande Hybridobligationer till stamaktier

Till följd av konverteringen av de Existerande Hybridobligationerna till stamaktier emitteras sammanlagt 1 163 793 087 stamaktier genom kvittning av de Existerande Hybridobligationerna till 90 % av nominellt belopp, vilket kommer att öka SAS aktiekapital med 872 844 815,25 SEK. Det återstående beloppet, inklusive den del av fordran som inte motsvarar en hel stamaktie, avskrivs och efterskänks. Bolaget utbetalar upplupen och obetald ränta (inklusive den av SAS uppskjutna räntebetalningen den 22 juli 2020) på de Existerande Hybridobligationerna kontant idag.

Obligationsinnehavarerbjudandet

Det slutliga utfallet i Obligationsinnehavarerbjudandet, för vilket anmälningsperioden löpte ut den 19 oktober 2020 kl. 17:00, utvisar att sammanlagt 547 413 777 stamaktier, motsvarande cirka 56,44 % av de erbjudna aktierna, kommer att emitteras till innehavarna av Obligationerna genom kvittning av deras obligationsfordringar. Återstående obligationsfordringar som inte används för betalning av nya stamaktier kommer att konverteras till Nya Kommersiella Hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 1 615 MSEK. De 547 413 777 nya stamaktier som emitteras genom Obligationsinnehavarerbjudandet kommer att öka SAS aktiekapital med sammanlagt 410 560 332,75 SEK. Bolaget utbetalar upplupen och obetald ränta på Obligationerna kontant idag.

Den Riktade Emissionen

De 1 729 170 833 stamaktier som emitteras till Huvudaktieägarna i den Riktade Emissionen fördelas i enlighet med vad som angavs i Bolagets pressmeddelande den 14 augusti 2020. Till följd av detta kommer den svenska staten tilldelas 853 462 427 stamaktier och den danska staten tilldelas 875 708 406 stamaktier, varigenom SAS tillförs cirka 2 006 MSEK före emissionskostnader. De 1 729 170 833 nya stamaktier som emitteras i den Riktade Emissionen kommer att öka SAS aktiekapital med sammanlagt 1 296 878 124,75 SEK.

Företrädesemissionen

Som offentliggjordes av SAS den 21 oktober 2020 tecknades 2 893 845 046 stamaktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 84,04 % av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen. Därtill mottogs teckningsanmälningar för 221 730 478 stamaktier, motsvarande cirka 6,44 % av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, för teckning utan stöd av teckningsrätter. De emissionsgarantier som ställts av Bolagets Huvudaktieägare tas delvis i anspråk, innebärande att den danska och den svenska staten, utöver sina pro rata-andelar, sammanlagt tecknar ytterligare 327 667 435 stamaktier, motsvarande cirka 9,52 % av de erbjudna aktierna. Sammanlagt kommer därmed 3 443 242 959 stamaktier, motsvarande 100 % av de erbjudna aktierna, att emitteras i företrädesemissionen, varigenom SAS tillförs cirka 3 994 MSEK före emissionskostnader. De 3 443 242 959 nya stamaktier som emitteras i företrädesemissionen kommer att öka SAS aktiekapital med sammanlagt 2 582 432 219,25 SEK.

REKAPITALISERINGSPLANENS PÅVERKAN PÅ AKTIEKAPITALET OCH AKTIEÄGARSTRUKTUREN

Rekapitaliseringsplanen kommer sammantaget att öka SAS aktiekapital med 5 162 715 492 SEK, till 8 649 652 405,25 SEK[1], och det totala antalet aktier i SAS ökar med 6 883 620 656, från 382 582 551 till 7 266 203 207. Detta motsvarar en utspädning om cirka 95 %. Rekapitaliseringsplanen kommer leda till att var och en av den svenska staten och den danska staten innehar 1 584 296 144 stamaktier, motsvarande ett innehav för vardera stat om cirka 21,80 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Genom rekapitaliseringsplanen konverterar SAS 2,25 miljarder SEK skuld till eget kapital, tillförs cirka 12 miljarder SEK före emissionskostnader och återställer därigenom det egna kapitalet med ett belopp motsvarande 14,25 miljarder SEK.

INDIKATIVA DATUM

Betalda tecknade aktier (BTA med ISIN SE0014957072) kommer att levereras idag den 23 oktober 2020 till innehavare av Obligationer som tecknat sig för aktier, samt till innehavare av Existerande Hybridobligationer efter konverteringen till aktier. BTAerna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med idag till och med den 30 oktober 2020. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Oslo Børs omkring den 3 november 2020 med leverans av nya aktier/omvandling av BTAer till stamaktier beräknat till omkring den 5 november 2020.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Samfundsansvar

Regeringens udspil til Grøn Skatterefom

Forhandlingerne om en grøn skattereform med Folketingets partier går nu i gang. Regeringen præsenterer i dag (23. november) første fase til reformen, der sikrer erhvervslivet bedre muligheder for at…
Finans
Parken høster stort skjult sommerhus-guldæg næste år
Samfundsansvar
Podcast fra P4: ØU-redaktør om ny database for kontroversielle investeringer
Formue
Langers Skarpe Aktietips: Nu skal man tænke både kortsigtet og langsigtet
Samfundsansvar
Nasdaq køber firma til afsløring af finansiel kriminalitet og hvidvask
Finans
Slemme røde tal i Vækstfondens ventureportefølje
Formue
ØU Trader: Porteføljen har har nu indhentet benchmark indeks, + 30,3% i 2020
Samfundsansvar
EU-strategi for vedvarende offshoreenergi
Ledelse
Andelen af kvindelige ledere vokser, men ikke i topledelsen
Samfundsansvar
Kun et dansk selskab på nyt Dow Jones Sustainability Index
Ledelse
Kapitalismen skal tæmmes, ikke slås ihjel
Formue
Børshandel startet i Huscompagniet: Emissionsbanker holder hånden under aktien
Samfundsansvar
Analyse: ESG ratings forvirrer investorer om reel bæredygtighed
Formue
Aktieanalyse: Spirende optimisme hos Novo Nordisk
Finans
Qudos: Aarhusianske finansfolk stod bag kæmpe forsikringskonkurs med milliardtab

Seneste nyt

Samfundsansvar
Investeringsdirektør i PFA: Med Joe Bidens valgsejr i USA vil den grønne transformation tage fart
Finans
HusCompagniet klemmer citronen med slap vækststrategi
Finans
Optræk til stærkt comeback til SAS, efter mere corona
Formue
S&P Future: Så kom startsignalet til det næste aktierally
Finans

FLS tæt på stort transformerende opkøb

FLSmidth udsender nu tydelige signaler om, at koncernen er med i et tæt opløb om købet af den tyske Thyssenkrupp-koncerns division for Plant Technology. Hvis det lykkes at overtage…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været baseret på ekstremt svage forretningsmodeller og overvurderede værdiansættelser. Aktuelt viser sagen om Waturu, at institutionen med Certified Advisors ikke fungerer godt nok, når det gælder sikring af fyldestgørende information til investorerne. Baggrunden for ØU’s fokus på First North er, at en velfungerende dansk vækstbørs er samfundsmæssig vigtig som formidler af risikovillig kapital til små vækstvirksomheder.

Andre artikelserier

Dilemmaer i det aktive ejerskab
Finansiering af den grønne omstilling
Sustainable Finance: Nye spilleregler for den finansielle sektor
Nye krav til bestyrelsen i kølvandet på Coronakrisen
Hvilke strategier sikrer den bedre performance under coronakrisen?
Den danske banksektors lange vej mod konsolidering?
Samfundsansvar
ATP kræver mere specifikke skattepolitikker af virksomheder
Formue
MSCI: Europæiske aktier har givet minus 5% i afkast i år, Danmark +30%
Samfundsansvar
Investorer opfordrer europæiske virksomheder til at vise ‘manglende’ klimaomkostninger
Samfundsansvar
Læger uden Grænser: Aftaler om vacciner skal lægges frem for offentligheden
Ledelse
En verden til forskel: 20 år med god selskabsledelse
Formue
S&P Future står foran megastærkt aktierally – eller en flad udvikling med rotation
Formue
Finanshus går mod uberbullish udsigt: “Reopning Rotation Story is bearish”
Samfundsansvar
Nordea overvejer JP/Politikens sexannonce-forretning
Samfundsansvar
ATP skærper investeringsstrategi overfor kulindustri
Samfundsansvar
Moraløkonomien stærkt på vej i dansk erhvervsliv
Samfundsansvar
Private fondsinvestorer sender 30% af midlerne til ”bæredygtige” eller ”grønne” fonde
Ledelse
COVID-19: Sverige har nu dobbelt så mange smittede som Danmark, per million
Formue
SAS: En af fondsbørsens mest perpektivrige aktier lige nu
Finans
Ny CEO udstikker ny vej: Her er ISS’ nye strategiske retning

Seneste nyt

Formue
SAS aktien stiger 16 % torsdag, vi ser fortsat en højere ny balancepris
Finans
Dansk venture i historisk investeringsræs

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Defensive foranstaltninger på vej mod landene på EU’s sortliste
Lægemiddelstyrelsen åbner nyt dataanalysecenter
Konsekvenser efter aflivning af minkbesætninger
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X