BoConcept har overrasket positivt i 2015/16, og 3. kvartalregnskabet var ikke nogen undtagelse. Omsætningen på 289 mio. kr. er selskabets højeste nogensinde i 3. kvartal og 4,4 % bedre end i samme kvartal i fjor. Det bør dog bemærkes, at omsætningsvæksten i 3. kvartal ikke blev opnået gennem hverken organisk vækst eller tilkøb, men i kraft af ændrede valutakurser. Den danske krone faldt i forhold til USD, GBP og JPY, og det øgede omsætningen opgjort i danske kroner med 12,7 mio. kr. svarende til en vækst på 4,6 %.

Reelt var der altså ikke tale om nogen vækst i omsætningen i 3. kvartal 2015/16. Det oplyses i kvartalsregnskabet, at den manglende vækst i forhold til samme kvartal i fjor kan forklares med en række konkrete forhold, som både i indeværende regnskabsår og i fjor flyttede omsætning mellem 2. og 3. kvartal.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 15.