Trods små lyspunkter i regnskabet for 1. kvartal synes der stadig at være et godt stykke vej førend TDC’s forretning kan vise fremdrift. Trods aktiens kursfald bliver man efter vores vurdering ikke belønnet nok for risikoen ved den igangsatte turnaround.

Markedet tog pænt imod regnskabet med en lille stigning på 3 % og en voldsom spørgelyst på telefonkonferencen. Det var især omkring de mange nye tiltag og deres effekter, at interessen var stor. Men i det store hele var det endnu for tidligt at sige noget om effekterne så kort inde i den store omstrukturering og strømlining, der ifølge CEO Pernille Erenbjerg er et projekt over i hvert fald seks kvartaler. Derfor er det naturligt nok for tidligt at sige noget på nuværende tidspunkt om succesraten. Bortset fra de løbende målepunkter såsom kunde- og medarbejdertilfredshed, hvor der i 1. kvartal var en marginal fremgang at spore – sandsynligvis som en direkte konsekvens af de gennemførte tiltag.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 17.