Tivoli passerede her i april den grænse ved kurs 4000, som aktien i 2015 angreb flere gange uden held.

Det vil være nærliggende at tilskrive gennembruddet det gode årsregnskab 2015, som blev aflagt i slutningen af marts. Her endte man med et resultat før skat på 64,1 mio. kr., og overgik dermed forventningerne om et resultat i intervallet 50-60 mio. kr.

Det er en forbedring på 14 % i forhold til 2014, og reelt er forbedringen endnu større, da 2015 indeholdt ekstraordinære omkostninger på 11,2 mio. kr. Denne post dækker primært over en nedskrivning på 7,9 mio. kr. i forbindelse med nedrivning af bygninger samt særlige fratrædelsesomkostninger.

Det gode resultat i 2015 er dog ikke på kort sigt indledningen til en væsentlig forbedring i hverken omsætning eller indtjening. Forventningen til 2016 er således en uændret omsætning, og et overskud før skat på 60-70 mio. kr. Når den ekstraordinære omkostningspost i 2015 vedrørende nedskrivning på bygninger indregnes, er der reelt tale om en forventet tilbagegang i 2016.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Formue nr. 14.