Vi holder os normalt fra kortsigtede investeringer, og specielt hvis de er mere risikofyldte end gennemsnittet. Samtidig fraråder vi at forsøge at købe aktier “på bunden” efter et langt fald. Disse grundregler gælder stadig.
Men midt i al fornuften har mange alligevel en trang til at tage en ekstra chance engang imellem med mulighed for en hurtig gevinst. Det er derfor vi spiller lotto, og det er der ingen problemer i, så længe man bare er opmærksom på risikoen for tab.
Aktiemarkedet byder også på muligheder for kortsigtede investeringer med en potentielt hurtig gevinst, hvis man er parat til at løbe risikoen for at kursen på den købte aktie fortsætter nedad. Lige nu ser vi tre aktier som passer ind i denne kategori.
Det skal pointeres, at vi ikke anbefaler disse aktier, men blot henleder opmærksomheden på, at de kan være interessante for en investor, som vil tage en ekstra chance for en marginal del af kapitalen, og som er klar over, at der er tale om en kortsigtet satsning med risiko for at aktien fortsætter sit fald.
  1. Solar er faldet med 31 % den seneste 3½ måned, og specielt faldet fra den 21. august frem til i mandags på 17,4 % var kraftigt. Efter en sådan accelleration i et længerevarende fald kan der ofte komme en reaktion i modsat retning, og det kan løfte Solar på kort sigt.
  2. Parken er faldet med 10 % den seneste måned, og kursen lukkede i går i samme kurs, som i begyndelsen af maj viste sig at være slutningen på et næsten tilsvarende fald. Dengang blev faldet afløst af en stigning på 9 % de følgende ti dage.
  3. Atlantic Petroleum er ude på en glidebane, som har reduceret kursen med 62 % i løbet af 1½ år. Kursen har konstant ligget under et faldende 50 dages glidende gennemsnit, og der er ingen signaler om, at nedturen er standset. Men på kort sigt ligger kursen netop nu så langt under 50 dages glidende gennemsnit (-11,5 %), at Atlantic Petroleum historisk har haft tradition for en kortsigtet stigning inden næste fald.