Set over en tidshorisont på en måned har de udenlandske investorer nettosolgt danske aktier for 1,1 mia. kr. Hvis vi skiller det samlede beløb op i købte og solgte aktier tegner der sig imidlertid et mere specifikt billede af nogle enkelte aktier, som de udenlandske investorer ønsker at reducere deres beholdning i.

Disse tre aktier står nemlig for 73 % af udlandets nettosalg af danske aktier den seneste måned:

Genmab -968.666.977
Novo Nordisk B -811.765.348
Pandora -731.227.379

 

På købssiden er der en del større spredning. Her udgør de tre største nettokøb kun 44 % af det samlede udenlandske nettokøb i danske aktier den seneste måned:

Coloplast B 515.014.039
TDC 258.839.780
Vestas Wind Systems 249.653.655