Denne uges generalforsamling i A.P. Møller – Mærsk gav en antydning af, hvor og hvordan koncernen kan begynde, hvis der skal transformeres til en langt mere innovativ og fremtidssikret virksomhed. Men først en kuriositet med vigtig signalværdi: Udvekslingerne mellem venstrefløjspolitikeren Frank Aaen og bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen er blevet et fast ritual på generalforsamlingerne i A.P. Møller – Mærsk. I år ville Frank Aaen gerne roses for at have forslået, at A.P. Møller – Mærsk udsender et samlet koncernregnskab, sådan som bestyrelsen så begyndte at gøre i 2003, og for på et tidligt tidspunkt at have foreslået at rederiet satser særligt på at nedbringe CO2-udledningen. Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen reagerede med et sarkastisk svar:

“Jeg kan ikke takke Dem nok for at være kommet, for uden Dem havde vi ikke fremlagt koncernregnskab eller nedbragt vores CO-udledning,”

sagde han.

De fleste af aktionærerne elsker det og klapper, når Aaen sådan bliver sat på plads. Men de burde ikke juble. De burde være bekymrede. Med sit svar sendte Michael Pram Rasmussen nemlig et signal om, at bestyrelsen ved bedst og ikke har brug for dialog med kritikere el- ler ideer udefra.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 14.