Bestyrelser er helt afhængige af, at de får nogenlunde præcise og retvisende oplysninger fra deres direktioner. Men denne forudsætning kniber det gevaldigt med, hvis man skal tro en ny rapport fra ACCA; en global organisation for revisorer. ACCA har stillet ledere fra en lang række virksomheder spørgsmål om, hvordan de vurderer de organisatoriske processer. Ikke engang halvdelen kan svare entydigt bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt den øverste ledelse giver præcise (accurate) informationer til bestyrelsen.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 6.