Selv om medarbejderstaben og dens kompetencer naturligvis alle dage har været central for en virksomheds værdiskabelse, er det først med corporate governance-bølgen, at talentplejen for alvor er rykket op på bestyrelsens dagsorden. Dermed er mange bestyrelser også endnu uvante med, hvordan de skal forholde sig til emnet. Det gælder også i danske bestyrelser, viser de seneste redegørelser om bestyrelsernes selvevalueringer.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 7.