Efter en årrække med solide stigninger i de større danske selskabers bestyrelseshonorarer, er vi herhjemme nu på niveau med eller højere end de bestyrelseshonorarer, som betales i de øvrige nordiske lande. En bestyrelsesformand i et dansk C20-selskab får i gennemsnit et samlet honorar på 141.000 euro mod de svenske formænds 146.000 euro. Til gengæld får bestyrelsesformændene i norske og finske selskaber betydeligt lavere honorarer, nemlig henholdsvis 78.000 euro og 102.000 euro.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 7.