Collective impact: Flere nye danske initiativer med et helt nyt fokus på tværsektorielle samarbejder mellem ngo´er, virksomheder og hel- eller halvoffentlige organisationer har de seneste år set dagens lys med det ambitiøse formål at løse komplekse samfundsudfordringer.

Såkaldte helhedsorienterede collective impactprojekter, hvis tankegods hentes fra Harvard Business School-professorernes Michael E. Porter og Mark Kramers ideer, inddrager aktører fra meget forskellige sektorer og forsøger at inkludere et lærings- og forandringsrationale som et dynamisk projektelement frem mod løsninger, der i mange tilfælde ikke kendes på forhånd.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 9.