CSR tema: Vækstvirksomheden Vendlet ApS satser stort på gratis undervisning som en del af sin branding. Ifølge direktør og ejer Peter Maindal er undervisningen med til at positionere Vendlet som en seriøs leverandør til den offentlige sektor.

Typisk har mindre vækstvirksomheder mere end almindeligt travlt med blot at få tid og penge til at udvikle kerneforretningen. Vendlet i Aabenraa er på tre år vokset fra 7 til 21 medarbejdere på salg af produkter målrettet pleje af ældre og syge. Virksomheden er udpeget som gazellevirksomhed to år i træk. Men i stedet for kun at koncentrere sig om at øge salget af produkter inden for dette marked, har administrerende direktør Peter Maindal udvidet aktiviteterne med gratis og åben undervisning inden for pleje og omsorg. Mere end 2.600 personer er i løbet af det sidste år blevet undervist enten i de nybyggede kursuslokaler eller på sundhedsfaglige skoler.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 9.