2015 blev i højere grad en triumf for Grundfos’ effektiviseringskampagne og for Ecco’s investeringer i organisk vækst end for Danfoss’ vækststrategi, der i høj grad bygger på opkøb.

Mens Lego ubetinget er blevet vækst- og indtjeningsvinderen blandt de fire største familiekontrollerede jyske industrikoncerner i 2015, så er udviklingerne hos de tre andre mere brogede. Retfærdigvis skal det siges, at de naturligvis i betragtning af virksomhedernes forskellige markeder i virkeligheden er svære at stille op mod hinanden.

 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev Finans/CFO nr. 11.