Fra Finanstilsynet:

Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Finanstilsynets overvågning afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer.

Finanstilsynet fører statistik over sager om markedsmisbrug, herunder insiderhandel og markedsmanipulation, og sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og værdipapirhandlernes transaktionsindberetninger. Se data i regneark her.

Markedsmisbrug

Oprettede markedsmisbrugssager

Årstal 2015 2016 2017  2018
Insiderhandel 100 87 95 161
– Heraf ifm. whistleblower-ordning  – 2 1 4
– Heraf videregivelse af intern viden  4 1 0  0
– Heraf sendt til udenlandske myndigheder 27 43  65
Markedsmanipulation 33 37 78  62
– Heraf ifm. whistleblower-ordning 0 6 6
– Heraf strakskursmanipulation 1 0 0  0
– Heraf sendt til udenlandske myndigheder 9 6  15
Forespørgsler fra udenlandske myndigheder 19 26 17  19
I alt 152 150 190  242

 

Politianmeldelser vedr. markedsmisbrug*

Årstal 2015 2016 2017 2018
Insiderhandel 1 8 0 1
– Heraf videregivelse af intern viden 1 2 0  1
Markedsmanipulation 1 10 2 1
– Heraf strakskursmanipulation 0 1 0  0
Politianmeldelser sendt til SØIK 2 18 2  2

Overtrædelse af oplysningsforpligtelser

Årstal 2015 2016 2017  2018
Oprettede sager      
Overtagelsestilbud 3 0 1  0
Storaktionærflagning 14 8 0  9
Offentliggørelse af intern viden m.m. 11 7 25  28
Flagning – ledende medarbejdere 36 1 19  39
I alt 64 16 45  76
Påtaler og påbud      
Overtagelsestilbud 1 0 1  0
Storaktionærflagning 12 8 0  6
Offentliggørelse af intern viden m.m. 1 1 4  10
Flagning – ledende medarbejdere 19 3 11  33
I alt 31 12 16  49
Administrative bøder      
Overtagelsestilbud 1 0 0 0
Storaktionærflagning 10 0 0  0
Offentliggørelse af intern viden m.m. 1 0 0  0
Flagning – ledende medarbejdere 0 1 0  0
I alt 12 1 0  0
Politianmeldelser sendt til SØIK      
Overtagelsestilbud 0 0 0  0
Storaktionærflagning 0 0 0  0
Offentliggørelse af intern viden m.m. 0 0 1  1
Flagning – ledende medarbejdere 0 0 0  0
I alt 0 0 1  1

Overtrædelse af prospektregler

Årstal 2015 2016 2017 2018
Oprettede sager 13 18 3  0
Påtaler og påbud 1 3 0  0
Politianmeldelser til SØIK* 0 0 0  0

Overtrædelse af regler for transaktionsindberetninger

Årstal 2015 2016 2017  2018
Oprettede sager 1 1 0 13
Påtaler og påbud 0 0 0  0
Administrative bøder  11  1  0  0
Sager sendt til SØIK* 0 0 0  0
Politianmeldelser sendt til SØIK 0 0 0  0

*Flere politianmeldelser kan være indeholdt i én sag