GF 2019: Aktionærer stemmer nej til udvalgte bestyrelsesmedlemmer

Økonomisk Ugebrev har gennemgået stemmeopgørelserne for de børsnoterede selskaber, der offentliggør dem, for at afkode, hvor der er flest nej-stemmer. Billedet er entydigt, at der er mest underliggende kritik af valg af bestyrelsesmedlemmer, valg af revisor og aflønningspakker for topledelsen. Vi gennemgår her en stribe eksempler.

Stemmeopgørelsen fra Jyske Bank viser, at hele tyve procent af de afgivne stemmer ved årets generalforsamling var kritiske over for genvalg af bankens bestyrelsesformand, Sven Burhrkall, som er konsulent hjemhørende på Fanø. Ifølge opgørelsen, som kan ses her, har der tilsyneladende været afstemning for en hel gruppe på én gang, selvom normen er
valg for hver enkelt kandidat.

Ifølge opgørelsen har Sven Buhrkall ud af det samlede antal stemmer på generalforsamlingen på 2.878.913, modtaget indirekte nej stemmer, i form af ”abstain” på
575.295 stemmer. For de øvrige valg til bestyrelsen var der markant færre kritiske røster. Buhrkall har været med i Jyske Banks bestyrelse siden 1998, altså i tyve år og har
altså i knap ti år ikke været uafhængig. Han har tidligere arbejdet som adm. direktør i forskellige transportvirksomheder og er uddannet cand.oceon.

Hos FLSmidth var der en overraskende stor andel af stemmerne, som undlod at stemme ja til genvalg af bestyrelsesformand Vagn Ove Sørensen. Hele 17 procent af de afgivne stemmer undlod at stemme ja til hans genvalg, mens det for de øvrige bestyrelsesmedlemmer typisk var 0,01 procent.

Læs også:  Overskifter i ØU Ledelse: Ulmende utilfredshed med Danske Bank-formand

Vagn Sørensen har været formand siden 2011 og medlem siden 2009, så han er tæt på at blive dømt ikke uafhængig. Han blev i 2018 kåret af PWC som årets bestyrelsesformand, og der synes ofte at være en usynlig hånd, der efterfølgende giver udfordringer for de kårede formænd. I hvert fald er der tilsyneladende stigende skepsis omkring hans formandskab.

I Genmab var der både kritiske røster omkring valg af bestyrelsesmedlemmer og af ledelsens aflønningspakker. Særligt var der mange abstain stemmer ved genvalg af Anders Gersel Pedersen, faktisk svarende til hele ti af alle afgivne stemmer. Otte procent af stemmerne undlod at stemme ja til Rolf Hoffmann, mens der eksempelvis ikke var reservationer overfor valg af tidligere TDC chef Pernille Erenbjerg og Paolo Paoletti. Også Genmabs aflønningspakker fik som næsten sædvanlig et skud for boven: Seks procent af stemmerne var et nej til aflønningsprincipper for topledelsen og bestyrelsen.

Hos Chr. Hansen var 19 procent af stemmerne ”abstain” til genvalg af Jesper Brandgaard, tidligere CFO for Novo Nordisk, og fem procent af stemmerne var blanke ved valg af Niels Peder Nielsen, antageligt på manglende uafhængighed på grund af sin ansættelse i Novo Nordisk Fonden. Andre bestyrelsesmedlemmer var der stort set ingen reservationer overfor.

Læs også:  Ugens overskrifter i ØU Finans: Bombe under PFA Pension

I Coloplast var der igen i år nogle få kritiske aktionærer i relation til tidligere CEO Lars Rasmussens formandspost i selskabet. Knap tre procent af stemmerne var abstain-stemmer, og altså ikke et ja. Hos GN Store Nord er der tilsyneladende stigende utilfredshed med bestyrelsesformand Per Wold-Olesen, hvor der var syv procent stemmer, der ikke stemte ja, og seks procent abstain stemmer ved valg af Gitte Pugholm Aabo.
De fleste øvrige bestyrelsesmedlemmer fik stort set 100 procent ja- stemmer.

Hos NKT var der fuld opbakning til bestyrelsesformand Jens Due Olsen, trods voldsomme aktiekursfald, men til gengæld var der hele 45 procent abstain stemmer til genvalg af Deloitte som revisor. Hos Novo Nordisk, hvor Novo Nordisk Fonden har 75 procent af stemmerne, var der visse kritiske røster både ved valg af bestyrelsesmedlemmer og aflønningsprincipper.

Der var ti gange flere kritiske stemmerøster ved genvalget af bestyrelsesformand Helge Lund og ved genvalg af Jeppe Christiansen, end der var abstain stemmer ved nogle af de andre bestyrelsesmedlemmer. Stemmetallene mudres naturligvis af ejerfondens stemmedominans. Men fjernes fondens stemmer fra regnestykket svarer det groft sagt til, at tre procent af de eksterne stemmer var kritiske overfor Helge Lund, og det er da også velkendt at Novo Nordisk har været gennem en længere årrække med betydelige udfordringer.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her